Với những giải pháp đột phá, chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân xã Diễn Hồng không ngừng được củng cố, nâng cao, thúc đẩy mỗi người nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Dân quân xã Diễn Hồng huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1. 
leftcenterrightdel
Giới thiệu sáng kiến, cải tiến trong huấn luyện nội dung bắn súng. 
leftcenterrightdel
Nghiêm túc, tập trung trong huấn luyện Điều lệnh đội ngũ. 
leftcenterrightdel
Thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch trước khi huấn luyện. 
leftcenterrightdel
Giờ giải lao trên thao trường. 

HUY CƯỜNG (thực hiện)