Tại buổi thảo luận, các đại biểu đã trao đổi, đề ra nhiều biện pháp phối hợp YTDP. Theo đó, Ngành Quân y Quân khu 7 và các trung tâm YTDP trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp nâng cao khả năng dự báo dịch bệnh; hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật, đào tạo, kỹ thuật tiêm chủng; huấn luyện y học quân sự, diễn tập trong khu vực phòng thủ; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; quy trình thực hiện công tác quân dân y kết hợp; xây dựng các tổ y tế phản ứng nhanh; thành lập đường dây nóng về phòng, chống dịch bệnh…

NGUYỄN DUY HIỂN