Bảo vệ Cột cờ Thủ Ngữ là một tiểu đội tự vệ chiến đấu của ta. Các chiến sĩ tiểu đội tự vệ chỉ được trang bị một khẩu súng săn, còn lại là dao găm, giáo, mác và lựu đạn tự chế.

Không để cho quân Anh hạ lá cờ đỏ sao vàng của một nước mới giành được độc lập, các chiến sĩ tiểu đội tự vệ đã ngoan cường chống trả một đại đội quân Anh được trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại hơn. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Nhưng với lực lượng mỏng, vũ khí thô sơ, nên trước hỏa lực mạnh của kẻ thù, từng chiến sĩ của tiểu đội tự vệ đã lần lượt ngã xuống, anh dũng hy sinh dưới chân Cột cờ Thủ Ngữ.

Sự hy sinh anh dũng, cảm tử của các chiến sĩ tiểu đội tự vệ chiến đấu bảo vệ Cột cờ Thủ Ngữ, như là biểu tượng bảo vệ nền độc lập, đã tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta, nhất là quân và dân Sài Gòn-Gia Định, dù chỉ có vũ khí thô sơ, tầm vông, giáo mác, vẫn đứng lên kiên cường đánh giặc, góp phần viết nên truyền thống "Nam Bộ-Thành đồng Tổ quốc".

DƯƠNG HÀ (Theo tài liệu "Nam Bộ kháng chiến")