Đầu năm 1973, Bộ tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên chủ trương tập trung lực lượng, kiên quyết đánh bại các cuộc hành quân lấn chiếm của địch tại khu vực Võ Định - Trí Đạo, Hà Mòn - Đắc Vác, giữ vững vùng giải phóng, đồng thời tiến công đánh chiếm một số địa bàn xung yếu. Sư đoàn 10 được Bộ tư lệnh Mặt trận giao nhiệm vụ tiêu diệt căn cứ Lam Sơn vào ngày 20-1-1973. Sáng 20-1, chấp hành nhiệm vụ được giao, Sư đoàn 10 đã tổ chức tiến công căn cứ của địch. Trong vòng 30 phút chiến đấu, Tiểu đoàn 8 và Tiểu đoàn 9, được pháo bắn thẳng chi viện đã xóa sổ hoàn toàn một tiểu đoàn quân Sài Gòn, làm chủ căn cứ Lam Sơn.

Lam Sơn thất thủ, khiến địch vô cùng hoảng sợ. Ngay sáng hôm sau, chúng đã huy động máy bay và pháo binh yểm trợ cho bộ binh tái chiếm Lam Sơn. Phối hợp với các cánh quân đánh vào Lam Sơn, địch còn dùng máy bay lên thẳng đổ quân của Tiểu đoàn 2 quân Sài Gòn và một đại đội trinh sát ném sâu về phía Tây, định bất ngờ chiếm luôn Võ Định - Trí Đạo.

Tại căn cứ Lam Sơn, các chiến sĩ Tiểu đoàn 8 và Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66 đã biến công sự vững chắc của địch thành công sự trận địa phòng ngự kiên cố của đơn vị, chiến đấu dũng cảm, linh hoạt, tổ chức nhiều mũi đánh vào sườn địch, bẻ gãy các đợt tiến công của chúng. Ngày 23-1, được pháo binh chi viện, Tiểu đoàn 8 đã tổ chức phản kích. Đạn pháo của ta bắn chính xác gây cho địch thương vong lớn, buộc chúng phải tháo chạy. Chớp thời cơ, tiểu đoàn sử dụng phần lớn lực lượng chuyển sang truy kích địch. Tiểu đoàn 9 cũng kịp thời xuất kích chặn không cho địch tháo chạy về thị xã. Các chiến sĩ Tiểu đoàn 8 và Tiểu đoàn 9 từ nhiều hướng đánh dồn quân địch về phía sông Pô Cô. Địch điên cuồng chống trả, nhưng trước sức mạnh áp đảo của ta, nhiều tên địch xin hàng, số ngoan cố chống lại nhanh chóng bị tiêu diệt. Một số tên địch lao xuống sông Pô Cô chạy tháo thân bị hỏa lực đánh chặn cuống cuồng bơi trở lại xin tha chết. Trong trận này, các chiến sĩ Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 đã tiêu diệt 280 tên địch, bắt 90 tên, loại khỏi vòng chiến đấu hai tiểu đoàn địch. Âm mưu tái chiếm căn cứ Lam Sơn của Quân đoàn 2 Sài Gòn bị đập tan. Trên hướng Tây, địch cũng bị các chiến sĩ Đại đội 19 đặc công của Trung đoàn 66 tiến công liên tục, buộc phải co cụm, chống đỡ, liền bị pháo binh của ta nện trúng đội hình, chạy tan tác. Đại đội trinh sát của địch đến phía nam Trí Đạo, cũng bị Tiểu đoàn 406 Tỉnh đội Kon Tum chốt giữ ở đây chặn đánh phải rút lui.

HOÀNG OANH  (Theo Lịch sử Sư đoàn 10)