Các đồng chí trong Bộ chỉ huy kéo pháo thường xuyên đi kiểm tra đường kéo pháo, nắm tình hình địch, động viên bộ đội tích cực thực hiện nhiệm vụ, chú trọng ngụy trang đường kéo pháo và ngụy trang pháo.

Vào sáng 29-1-1954, đồng chí Phạm Ngọc Mậu, Chính ủy Đại đoàn công pháo 351, Chính ủy Bộ chỉ huy kéo pháo Mặt trận Điện Biên Phủ, đi kiểm tra đường kéo pháo. Khi vừa về tới sở chỉ huy, đồng chí nghe thấy những loạt đạn pháo của địch nổ ở khu Dốc Chuối. Đồng chí Chính ủy liền chống gậy đi nhanh về hướng đó. Gần đến nơi, Chính ủy nhìn thấy đồng chí Lưu Công Tiền, cán bộ bảo vệ của Đại đoàn công pháo 351, đang đi ngược về phía mình, đầu lấm lem bùn đất. Chính ủy Mậu hỏi đồng chí Tiền:

- Cậu đi đâu về đấy? Sao lấm lem thế?

Đồng chí Tiền giơ tay xoa đầu:

- Báo cáo anh, đi kiểm tra ngụy trang về, pháo nó bắn tưởng không còn về với đại đoàn nữa anh ạ.

Rồi đồng chí Tiền hỏi đồng chí Chính ủy:

- Anh đi đâu đấy?

- Mình ra Dốc Chuối để xem tình hình.- Chính ủy Mậu  trả lời.

Đồng chí Tiền nhìn Chính ủy, rồi nói:

- Không được đâu! Pháo nó "giã" vào đấy ghê lắm.

Chính ủy Mậu khảng khái:

- Nó bắn kệ nó, việc mình mình cứ làm, can chi mà sợ.

Thấy Chính ủy của mình sắp bước đi, đồng chí Tiền liền dùng quyền chuyên môn ra mệnh lệnh:

- Không đi được! Tôi có nhiệm vụ bảo vệ anh.

Chính ủy Mậu cười:

- Thì anh có nhiệm vụ bảo vệ tôi, tôi lại có nhiệm vụ bảo vệ pháo!

Thấy Chính ủy cương quyết, đồng chí Tiền lại nói:

- Anh không cần đi nữa, tôi bảo đảm với anh là phía trên đó, anh em đã ngụy trang pháo và đường đi kín đáo lắm rồi...

Chính ủy Mậu liền cắt lời:

- Không được! Anh bảo đảm với tôi nhưng tôi còn phải bảo đảm với cấp trên và cấp dưới của mình!

Để giảm căng thẳng, Chính ủy Mậu đấu dịu với người bảo vệ:

- Tớ đi một quãng thôi mà!

Đồng chí Tiền đồng ý nhưng vẫn đi theo Chính ủy. Đến chỗ trống, đồng chí Tiền hô lớn:

- Bắt đầu chạy!

Thế là cả Chính ủy Bộ chỉ huy kéo pháo và cán bộ bảo vệ vọt qua, vừa kịp ẩn nấp trong ụ đất ven đường thì pháo địch bắn tới... Thoát khỏi làn đạn của địch, Chính ủy Mậu và cán bộ bảo vệ Tiền tiếp tục hành quân kiểm tra công tác ngụy trang và động viên bộ đội. Trên đường về gần đến Sở chỉ huy Bộ chỉ huy kéo pháo, Chính ủy Phạm Ngọc Mậu nói vui với đồng chí Tiền:

- Đấy, cậu xem, đã chết đâu mà không cho người ta đi.

THU HẰNG