Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 chủ trì hội nghị. 

Báo cáo chính trị trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị khẳng định: Thời gian qua, Đảng ủy Quân đoàn 3 đã tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, cụ thể hóa, ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết 570-NQ/ĐU ngày 12-3-2013 của Đảng ủy quân đoàn về nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị giai đoạn từ 2013- 2020 và những năm tiếp theo, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng. Hằng năm, Đảng ủy Quân đoàn, cấp ủy, chi bộ ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu với các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, bảo đảm đúng nguyên tắc, chế độ quy định, theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát địa bàn, nhiệm vụ đơn vị; gắn huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, theo chủ trương “3 thực chất, 5 yêu cầu”, xây dựng nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. 

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết 570-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân đoàn, công tác huấn luyện trong toàn đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, kiểm tra kết thúc huấn luyện hằng năm cho các đối tượng đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận cũng đã mạnh dạn nêu ra những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất những chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu trong tình hình mới. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp trong kiểm tra, chỉ đạo công tác huấn luyện.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, xây dựng nề nếp chính quy; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong Quân đội, thực hiện tốt các khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Quân đoàn 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đơn vị vượt qua những khó khăn do thời tiết, khí hậu, đặc biệt là đại dịch Covid-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp thao trường, bãi tập, mô hình học cụ huấn luyện.

Trong huấn luyện, có nhiều đổi mới về nội dung, tổ chức phương pháp huấn luyện; huấn luyện sát với tình hình nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến; coi trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ; gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy Quân đoàn 3 tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương; thường xuyên bổ sung, đổi mới, điều chỉnh kế hoạch, quyết tâm và phương án chiến đấu, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần của bộ đội, để cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân đoàn 3 đã tặng giấy khen cho 14 tập thể và 16 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 570-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân đoàn.

Tin ảnh: QUANG HỒI - DANH QUANG