Hồ sơ
Hướng vào nhiệm vụ chính trị, tập trung dứt điểm khâu yếu, mặt yếu

Hướng vào nhiệm vụ chính trị, tập trung dứt điểm khâu yếu, mặt yếu

Hiệu quả từ mô hình sản xuất tập trung ở Quân đoàn 3

Hiệu quả từ mô hình sản xuất tập trung ở Quân đoàn 3

Những vườn rau công nghệ cao trong lòng phố

Những vườn rau công nghệ cao trong lòng phố

Ở nơi cấp cứu ban đầu của Bệnh viện Quân y 354

Ở nơi cấp cứu ban đầu của Bệnh viện Quân y 354

Phối hợp chăm sóc sức khỏe cho bà con địa phương

Phối hợp chăm sóc sức khỏe cho bà con địa phương

 Vườn tăng gia sản xuất của dân quân xã Đắc Phơi

Vườn tăng gia sản xuất của dân quân xã Đắc Phơi

Ngành tham mưu hậu cần với đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần

Ngành tham mưu hậu cần với đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần

"5 tốt" trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ở Sư đoàn 3

 Đưa rau xanh lên đồi

Đưa rau xanh lên đồi

Chủ động chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội ngay tại cơ sở

Chủ động chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội ngay tại cơ sở