Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong điều kiện mới, khi không còn các nguồn viện trợ về vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) từ nước ngoài, ngày 20-11-1994, CHC TCKT được tái thành lập. Vượt qua mọi khó khăn của những năm đầu, Đảng ủy, chỉ huy CHC TCKT tập trung làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, thủ trưởng TCKT lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức bảo đảm hậu cần (BĐHC); phối hợp, tham gia quy hoạch, xây dựng, cải tạo nâng cấp, duy tu hệ thống kho tàng, cơ sở kỹ thuật và các công trình phục vụ công tác kỹ thuật. Cục chỉ đạo ngành hậu cần thực hiện hiệu quả các chính sách, chiến lược, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ kỹ thuật. Nổi bật là các chương trình thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về "Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới"; Quy hoạch hệ thống kho tàng kỹ thuật toàn quân (KA-10); các chương trình, dự án hiện đại hóa, nâng cao năng lực công nghệ, sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật của các nhà máy, xưởng, trạm kỹ thuật... Sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên ngành hậu cần góp phần giúp các đơn vị quản lý, dự trữ, niêm cất, khai thác hiệu quả VKTBKT cho các nhiệm vụ, nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của quân đội.   

leftcenterrightdel
Cán bộ Cục Hậu cần (Tổng cục Kỹ thuật) thẩm định hồ sơ quy hoạch mặt bằng xây dựng nhà kho J112 (Cục Xe-Máy). Ảnh: HƯƠNG HỒNG THU 

Những năm gần đây, nhiệm vụ của CHC TCKT có sự phát triển mới, mở rộng, nhiều nhiệm vụ đột xuất. Đảng ủy, chỉ huy CHC đã triển khai đồng bộ giải pháp đột phá lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần và chỉ đạo ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Toàn ngành triển khai nghiêm 4 khâu đột phá mà TCKT xác định là: Nâng cao trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ; mở rộng dân chủ và tăng cường kỷ luật; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động. Ở từng khâu đột phá, CHC đều có kế hoạch, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể; kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm kịp thời. CHC chỉ đạo ngành rà soát, điều chỉnh các văn kiện hậu cần SSCĐ; xây dựng, hoàn thiện kế hoạch hậu cần năm, hằng quý và cho các nhiệm vụ; thực hiện nghiêm các chế độ, dự trữ đúng, đủ lượng vật chất, trang bị hậu cần cho SSCĐ và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn... Nhờ đó, cùng với các mặt bảo đảm hậu cần thường xuyên, CHC đã hoàn thành tốt nội dung xây dựng kế hoạch, bảo đảm hậu cần cho các cuộc diễn tập chỉ huy-tham mưu kỹ thuật một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh của TCKT; luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ của các cục chuyên ngành. Chất lượng nuôi dưỡng bộ đội hằng năm nâng lên, các chỉ tiêu công tác quân nhu vượt từ 2% đến 2,5%; tỷ lệ số quân khỏe tham gia học tập, công tác vượt từ 0,35% đến 0,88% so với quy định của Bộ Quốc phòng. Công tác vận tải, xăng dầu, doanh trại và kế hoạch, đầu tư đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. TCKT là một trong những đơn vị tiêu biểu toàn quân trong xây dựng, bảo đảm nhà công vụ cho cán bộ, nhân viên và quản lý đất quốc phòng.

Các đơn vị kho, xưởng, nhà máy thuộc TCKT chủ yếu đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, giao thông khó khăn, kinh tế vùng phát triển chậm... Từ thực tế trên, CHC tham mưu với Đảng ủy, thủ trưởng TCKT lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quy hoạch hệ thống kho tàng, cơ sở kỹ thuật và khu tăng gia sản xuất hợp lý; tổ chức đầu tư có trọng điểm; xây dựng và nhân rộng mô hình điểm, điển hình tiên tiến công tác hậu cần từng giai đoạn, hằng năm và trên từng mặt. Kết quả xây dựng điểm về công tác hậu cần ở các kho, xưởng, trung tâm của Bộ Tham mưu, Cục Quân khí, Cục Xe-Máy, Cục Kỹ thuật Binh chủng... đã phát huy hiệu quả, được TCKT chỉ đạo rút kinh nghiệm, nhân rộng. Các mô hình triển khai chương trình "Quân dân y kết hợp", "Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng", "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" của TCKT được đánh giá mang lại hiệu quả cao. Phong trào thi đua (PTTĐ) "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, giúp TCKT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước yêu cầu nhiệm vụ của TCKT và ngành kỹ thuật trong giai đoạn mới, CHC TCKT tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng TCKT về tổ chức, biên chế, quy hoạch cơ sở hậu cần; chủ động nghiên cứu, đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần; tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần. Toàn ngành phát huy mọi nguồn lực hậu cần; chú trọng xây dựng điểm, nhân rộng mô hình hiệu quả; đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng cường hội thi, hội thao, ứng dụng những thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực hậu cần. Tổ chức đồng bộ, gắn PTTĐ Quyết thắng, các cuộc vận động với PTTĐ "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", tạo sự đột phá về chất lượng toàn diện công tác hậu cần, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đại tá PHẠM VĂN CHIÊM (Chủ nhiệm Hậu cần Tổng cục Kỹ thuật)