Tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng tốp đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc

Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 5%/năm; giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 9,33%/năm, trong đó năm 2023 đạt 7,1% là năm thứ 2 liên tiếp thuộc tốp đầu của 14 tỉnh trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc về tốc độ tăng trưởng kinh tế; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá hiện hành) năm 2023 là 27.772,9 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng; GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 42,98 triệu đồng/người/năm, tăng 8,6% so với năm 2022.

Nông nghiệp được tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Năm 2023, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 287,51 nghìn tấn; đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung với trên 10.000ha và 23 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn; đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, trong đó đã phê duyệt cấp chủ trương đầu tư cho 14 dự án trồng cây mắc ca với quy mô trồng 69.406ha; tiếp tục duy trì, khai thác có hiệu quả các loại cây công nghiệp dài ngày. Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc bình quân tăng 3,49%/năm. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,01%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện khá toàn diện, đi vào thực chất và chiều sâu, bộ mặt nông thôn mới đã có nhiều khởi sắc. Đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 48/115 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; toàn tỉnh có thêm 30 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 120 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Công nghiệp - xây dựng tiếp tục là điểm sáng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn ngành. Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2021 - 2023 đạt 9.558,47 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,91%/năm, trong đó năm 2023 đạt 3.447,58 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các ngành có tiềm năng, lợi thế như: Thủy điện, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến nông, lâm sản. Xây dựng tiếp tục có tốc tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế, giá trị sản xuất năm 2023 trên địa bàn đạt 8.267,186 tỷ đồng. Nhiều công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, với điểm nhấn là Dự án nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Điện Biên hoàn thành đưa vào khai thác trở lại từ ngày 2-12-2023.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 đạt 21.925,28 tỷ đồng, tăng 28,93% so với cùng kỳ. Dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển khá; dịch vụ vận tải có tốc độ tăng trưởng cao. Hoạt động du lịch phát triển nhanh, bước đầu đã hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, đa dạng, phong phú có chất lượng; giai đoạn 2021 - 2023, đón hơn 2,086 triệu lượt khách du lịch; năm 2023 đạt 1 triệu lượt, tăng 23,46% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất, nhập khẩu, thương mại biên giới tiếp tục có bước phục hồi khá, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ ước đạt 129,33 triệu, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 104,33 triệu USD.

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2023 đạt 13.805,469 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 1.640,421 tỷ đồng.  

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực, huy động được nguồn lực từ các thành phần kinh tế tăng cao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2023 đạt 18.330 tỷ đồng, tăng 14,36% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước (vốn của tổ chức doanh nghiệp ngoài nhà nước và vốn đầu tư của khu vực dân cư) đạt 9.840,4 tỷ đồng, chiếm 53,69%, tăng 19,77% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, đã có 210 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 47.415,138 tỷ đồng, trong đó: 121 dự án hoàn thành đi vào hoạt động với tổng vốn đăng ký 13.210,43 tỷ đồng; 89 dự án đang thực hiện đầu tư theo tiến độ phê duyệt với tổng số vốn đăng ký thực hiện là 34.204,71 tỷ đồng. Thu hút đầu tư có chuyển biến rất tích cực, nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn như: Sunrgoup, Vingroup, Danco, CME, Công ty Cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư Đại An,... đến nay đã có một số dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư và đang triển khai thực hiện...

Giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ

Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Mạng lưới trường lớp tương đối hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh; chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng lên, huy động trẻ đến trường đạt tỷ lệ cao; thực hiện tốt nhiệm vụ xóa mù chữ và phổ cập giáo dục đạt chuẩn các mức độ.

Công tác y tế - chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm tập trung chỉ đạo có nhiều tiến bộ. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ y tế được nâng lên, nhất là bác sỹ, dược sỹ có trình độ sau đại học; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình; chất lượng khám chữa bệnh các tuyến được nâng lên, đến năm 2023 đạt 12,5 bác sĩ/vạn dân; công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh được tăng cường, đạt kết quả tích cực, nhất là dịch Covid-19.

Tập trung bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là bản sắc văn hóa các dân tộc để phục vụ phát triển du lịch. Đến nay, tỉnh Điện Biên có 33 di tích được xếp hạng, tiêu biểu là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; 18 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có 2 di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Xòe Thái" và "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái",....  

leftcenterrightdel

Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ nhìn từ trên cao. Ảnh: VŨ LỢI 

Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp gắn với thị trường lao động và giải quyết việc làm, trung bình mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng 8.500 lao động, trong đó năm 2023 tuyển sinh và đào tạo nghề cho khoảng 9.137 lao động. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn từng bước góp phần ổn định cuộc sống cho người dân, trong những năm qua tỉnh đã thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho trên 8.276 hộ có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023, giảm còn 26,03%; bình quân mỗi năm giảm trên 4%.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại được tăng cường, mở rộng

Về công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại, thực hiện nghiêm, hiệu quả các nghị quyết, chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bám sát thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, thực hiện đấu tranh có hiệu quả, ngăn chặn kịp thời âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và âm mưu thành lập “nhà nước riêng” của các thế lực thù địch, đối tượng phản động; tích cực đấu tranh, ngăn chặn các yếu tố gây mất ổn định an ninh quốc gia, an ninh trật tự trên địa bàn; đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm về ma túy, hình sự, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo môi trường điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Công tác đối ngoại được tăng cường, mở rộng, tiếp tục duy trì tốt quan hệ hợp tác với các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Năm 2023 tỉnh Điện Biên đã tổ chức 22 hội nghị, hội thảo quốc tế và ký kết 6 thoả thuận quốc tế; thiết lập và tăng cường quan hệ, thu hút viện trợ, hỗ trợ của tổ chức quốc tế, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, tổ chức phi chính phủ nước ngoài,…

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã vinh dự tự hào được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng và các danh hiệu cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Độc lập hạng Nhất và hạng Nhì, Huân chương Hồ Chí Minh; nhiều Huân chương Lao động.  

Phấn đấu vào nhóm các tỉnh phát triển khá của cả nước

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024, tỉnh Điện Biên đã phát động nhiều phong trào thi đua, triển khai các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, có ý nghĩa, làm thay đổi rõ nét diện mạo của địa danh lịch sử Điện Biên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu đến năm 2045 đưa “Điện Biên nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá của cả nước” theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị. Thời gian tới tỉnh Điện Biên cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; quản lý tốt các vấn đề chính trị của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới nâng cao công tác dân vận trong tình hình mới, không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội.

Tiếp tục tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung nâng cao chất lượng nông lâm sản hàng hóa chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương gắn với xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước đầu tư, phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh theo chuỗi khép kín từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ, đặc biệt là phát triển cây mắc ca, gạo, dược liệu, cây ăn quả trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

leftcenterrightdel
Vẻ đẹp của bản văn hóa Che Căn, xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: VŨ THANH 

Tập trung triển khai thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các phân khu đô thị, quy hoạch nông thôn mới, đặc biệt là quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ làm cơ sở để thu hút, mời gọi các nhà đầu tư đến với tỉnh. Tập trung huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ đất đai và các thành phần kinh tế để phát triển hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại, phấn đấu xây dựng thành phố Điện Biên Phủ đạt tiêu chí đô thị loại II, thị xã Mường Lay đạt tiêu chí đô thị loại IV và trung tâm thị trấn các huyện đạt tiêu chí đô thị loại V trở lên; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là các công trình hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, tạo động lực cho thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tăng cường thu hút đầu tư, thực hiện hiệu quả các quy hoạch, chương trình, dự án phát triển du lịch, phát triển mạnh mẽ các loại hình du lịch có thế mạnh, các sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, hướng tới đưa Điện Biên trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên các nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án có tính chất liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách thông thoáng thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ số hóa để phát triển kinh tế số, chính quyền số, xã hội số.

Tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; xây dựng con người phát triển toàn diện, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người nghèo, dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng... Thực hiện hiệu quả, thiết thực các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, Đề án “Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội. Đẩy mạnh triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng bền vững, nâng cao trình độ dân trí cho người dân gắn kết với đảm bảo an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Tăng cường quản lý dân cư, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng di cư tự do; giải quyết hiệu quả vấn đề tà đạo; chú trọng công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Thực hiện đồng bộ, thống nhất chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác đối ngoại; thiết lập và tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; duy trì và mở rộng quan hệ với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Kế thừa, phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ và những tiềm năng, lợi thế, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước xây dựng để Điện Biên phát triển bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

LÊ THÀNH ĐÔ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử xem các tin, bài liên quan.