Bộ tranh gồm 70 bức được hội đồng nghệ thuật chấm chọn từ hơn 500 tác phẩm của gần 300 tác giả trên khắp cả nước gửi tham gia cuộc thi sáng tác từ ngày 26-10-2023.

Bộ tranh cổ động được phát hành nhằm tuyên truyền tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của Chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc; sự lãnh đạo, đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta làm nên thắng lợi vĩ đại.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Các tranh cổ động được phát hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024).

Thông qua những tác phẩm này nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cho thế hệ trẻ. Các tranh cổ động được phát hành dịp này còn góp phần tôn vinh và tri ân những công lao to lớn của lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân; phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

GIA KHÁNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử xem các tin, bài liên quan.