leftcenterrightdel
Bộ Tổng tư lệnh họp bàn kế hoạch tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, năm 1954. Ảnh tư liệu

Trận tiêu diệt vị trí Him Lam và trận tiêu diệt vị trí đồi Độc Lập là những trận công kiên lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử chiến đấu của quân ta. Đó là những trận đầu tiên đánh vào tập đoàn cứ điểm của địch. Đó lại là những trận đầu tiên đánh có trọng pháo và cao xạ pháo phối hợp. Những thắng lợi đó đánh dấu sự trưởng thành rõ rệt của quân ta và đặt cơ sở cho nhiều thắng lợi sau này.

Các đồng chí cần học tập kinh nghiệm những trận chiến đấu vừa qua, không nên chủ quan khinh địch, quân địch còn ra sức tăng viện cho Điện Biên Phủ. Các đồng chí cần tích cực củng cố và khuếch trương thắng lợi, tiếp tục vây hãm quân địch ở Điện Biên Phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội ta trên chiến trường toàn quốc tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, phá âm mưu quân sự của đế quốc Pháp - Mỹ.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 15 tháng 3 năm 1954

Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 (Trích Báo Quân đội nhân dân số 132, xuất bản tại mặt trận, ngày 15-3-1954)