Một trong những nhiệm vụ quan trọng trước mắt của chúng ta là nhanh chóng chấn chỉnh lực lượng để liên tục chiến đấu. Muốn làm tròn nhiệm vụ đó, trước hết các cán bộ phải tích cực. Nhưng hiện nay nhiều cán bộ còn lo ngại đơn vị loãng chất lượng nhưng lại không tích cực chấn chỉnh bộ đội. Những đồng chí này kém tin tưởng vào quần chúng. Nhiều cán bộ không chịu khắc phục mọi khó khăn để nâng cao sức chiến đấu của bộ đội, lại muốn nhiệm vụ nhẹ, hoặc dễ. Đó là tư tưởng hữu khuynh tiêu cực có hại cho việc chấn chỉnh bộ đội.

Chúng ta cần nhận định rằng: Sau mỗi cuộc chiến đấu, mỗi đơn vị đều có tiêu hao một phần nhưng đều có những cán bộ và chiến sĩ cũ. Những cán bộ và chiến sĩ đó đều có những cán bộ và được rèn luyện từ các chiến dịch trước; nhất là trong chiến dịch này đã trải qua cuộc chiến đấu thử thách lớn (làm trận địa, đánh công kiên, đánh phòng ngự, v.v…) và đã có một số kinh nghiệm chiến đấu mới. Những anh em đó đều đã trưởng thành lên một bước. Chất lượng của số cán bộ và chiến sĩ đó đã tăng lên.

leftcenterrightdel

Bộ đội tấn công một vị trí của địch trên khu vực đồi C trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu: TTXVN 

Số bổ sung phần nhiều là anh em cựu binh ở cơ quan, ở các đơn vị trực thuộc, một phần là tân binh. Nhiều người đều đã qua cuộc chỉnh quân chính trị, giác ngộ chính trị đã được nâng cao một bước, vẫn mong mỏi ra chiến đấu. Tân binh của chúng ta lần này đều là nhiều thanh niên sau phát động quần chúng, tự nguyện xung phong tòng quân, rất ham chiến đấu, chóng quen với tác chiến. Chúng ta cần nhận rõ điều đó.

Chúng ta lại có nhiều điều kiện thuận lợi để bồi dưỡng kỹ thuật và rèn luyện cho chiến sĩ mới bổ sung - Nếu học công sự thì có thực tế đi làm trận địa. Học xạ kích thì có phong trào “bắn bia sống” rất linh hoạt. Muốn học bộc phá và đánh giao thông hào thì sẵn có thao trường thực tế để luyện tập. Công việc hàng ngày của bộ đội ta chính là điều kiện tốt nhất để đào luyện kỹ thuật vững chắc cho cán bộ và chiến sĩ.

Như vậy chất lượng của bộ đội không phải là kém trước mà về một vài phương diện nào còn có chỗ hơn trước. Chỉ cần cán bộ chúng ta nhận rõ những điều trên, biết nhìn vào khả năng quần chúng, ra sức tích cực khắc phục mọi khó khăn, tổ chức lại, phát huy lên những lực lượng có trong tay mình.

Phải làm gì để nâng cao chất lượng bộ đội?

1- Trước hết cán bộ là phải tích cực chấn chỉnh bộ đội. Phải bỏ thái độ mệt mỏi tiêu cực. Phải tin tưởng ở lực lượng binh sĩ và cán bộ cũ. Phải coi trọng việc chấn chỉnh bộ đội và tinh thần tích cực tiêu diệt địch, không được ngại khó, ngại khổ.

2- Cán bộ phải biết làm cho chiến sĩ mới nhanh chóng hòa mình với đơn vị, bước đầu gây được không khí đoàn kết giữa chiến sĩ mới với cựu binh và cán bộ. Phải tổ chức nhiều buổi tâm sự giữa tân binh và cựu binh, trong tổ 3 người. Muốn nâng cao giác ngộ và ý chí chiến đấu, muốn gây được một mối tình chiến đấu giai cấp gắn bó nhau chặt chẽ thấm thía hơn, phải biết lãnh đạo anh em hiểu nỗi khổ của nhau, nói cho nhau nghe mối căm thù giai cấp của mình. Đồng thời phải làm cho anh em nhớ ngay được phiên hiệu đơn vị và tên những cán bộ trung, tiểu, đại đội và tiểu đoàn của mình. Tranh thủ giới thiệu cho anh em rõ sơ lược lịch sử chiến đấu của đơn vị.

3- Phải nắm lấy cốt cán và trao nhiệm vụ cho cốt cán. Ngoài việc vận dụng các phần tử cốt cán trong cán bộ và cựu binh còn phải kịp thời phát hiện những người tích cực mới trong số anh em tân binh nữa. Do đó mới tập hợp được hết lực lượng cốt cán, phát huy được hết cả tính tích cực của những cốt cán đó để giúp đỡ tân binh.

4- Phải biết gây thành một phong trào quần chúng giúp đỡ lẫn nhau thực sự. Cán bộ cần nghiên cứu kế hoạch giáo dục từng ngày kết hợp với nhiệm vụ trước mắt. Ví dụ: Đi làm trận địa thì có kế hoạch giáo dục cho anh em về tác dụng công sự, cách đào công sự, khi lau súng thì giúp nhau học về vũ khí. Biết phân phối tân, cựu binh hợp lý, hướng dẫn và trao nhiệm vụ cho cựu binh cụ thể, phát huy hết tác dụng của cựu binh để giúp đỡ tân binh.

Việc giáo dục phải nắm những yêu cầu thực tế và cấp thiết trước mắt, yêu cầu tối thiểu để làm nhiệm vụ mà giáo dục. Ví dụ: về bộc phá thì giáo dục ngay cách đánh bộc phá, cách sử dụng bộc phá, còn như tính năng bộc phá, cách chắp nối hỏa cụ thì thì dần dần làm sau.

Khi giáo dục nên kết hợp ngay với những kinh nghiệm mới nhất trong những trận chiến vừa qua. Ngoài ra cần giáo dục anh em chóng quen thuộc với sinh hoạt tập thể, cách ăn ở… cho tân binh.

Cán bộ phải gương mẫu giúp đỡ tân binh và vận động cán bộ dưới và cựu binh tranh thủ mọi lúc, mọi hoàn cảnh để giúp đỡ và bồi dưỡng trình độ cho tân binh.

Làm được 4 việc trên nhất định chúng ta sẽ mau chóng chấn chỉnh được lực lượng để liên tục chiến đấu đánh thắng quân địch. Muốn làm được như vậy, việc cốt yếu là cán bộ phải có tinh thần trách nhiệm cao, hết sức chấp hành nhiệm vụ chấn chỉnh và nâng cao chất lượng bộ đội.

Đồng chí TRẦN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử xem các tin, bài liên quan