“Mặc dù Mỹ dẫn đầu thế giới về nghiên cứu các hệ thống siêu thanh trong nhiều thập niên qua nhưng chúng ta đã không nhắm đến sử dụng công nghệ siêu thanh để chế tạo vũ khí. Trong khi đó, đối thủ của chúng ta đã quyết định biến công nghệ này thành vũ khí, tạo ra sự bất cân xứng trong khả năng chiến đấu mà chúng ta cần phải khắc phục”, ông Robert Carver nhấn mạnh. Vì lẽ đó, theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc, vũ khí siêu thanh sẽ là “ưu tiên nghiên cứu kỹ thuật cao nhất” của Bộ Quốc phòng Mỹ “để không phải nghi ngờ về khả năng duy trì vị trí thống lĩnh của chúng ta tại các chiến trường trong tương lai”.

VŨ LÂM