Tham dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy một số tổng cục và các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại... 

Tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định, xây dựng quân đội tiến lên hiện đại là tất yếu khách quan, luôn được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên. Đây là một một chủ trương lớn, đòi hỏi phải tiến hành nhiều nội dung với các giải pháp đồng bộ theo lộ trình phù hợp nhằm bảo đảm cho quân đội luôn đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các ý kiến phát biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những nội dung, biện pháp cụ thể trong từng giai đoạn nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương này.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng ý kiến của các đại biểu. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, đồng thời tiếp tục xin ý kiến của các tướng lĩnh, chuyên gia và cơ quan chức năng để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh tiêu chí, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng quân đội tiến lên hiện đại; xác định rõ những biện pháp, lộ trình, bước đi và cách làm phù hợp trong từng giai đoạn, đối với từng lĩnh vực, nội dung...

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, sức mạnh của quân đội là sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố, do đó việc xây dựng quân đội hiện đại phải được tiến hành đồng bộ, toàn diện, ưu tiên những lực lượng đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương xác định tiến thẳng lên hiện đại. Đặc biệt, phải bám sát các yêu cầu có tính nguyên tắc, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị, yếu tố con người làm cơ sở, điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội; bảo đảm cho quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống...

Tin, ảnh: QUANG HÀ