Mọi sự thay đổi ở TP Hồ Chí Minh sẽ tác động trực tiếp, sâu sắc, toàn diện đến tình hình đất nước. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, mạnh, ổn định, bền vững, xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, một trong những vấn đề tiên quyết trong giai đoạn hiện nay là phải tập trung xây dựng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng chính trị trong toàn Đảng bộ, dân và quân TP...

Những thành tựu nổi bật thể hiện vai trò đầu tàu

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ TP tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp ý xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. Sau hơn hai tháng triển khai lấy ý kiến trên các kênh thông tin, thông qua các hình thức sinh động, đến nay, dự thảo báo cáo chính trị đã được chỉnh sửa, bổ sung và tiếp tục lấy ý kiến đóng góp lần thứ hai. Đây là việc làm thể hiện sự cầu thị của đội ngũ lãnh đạo Thành ủy, nhằm phát huy tối đa nguồn lực, trí tuệ trong nhân dân, đoàn kết chung sức xây dựng, phát triển TP trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Tổng hợp bước đầu của các cơ quan chức năng và bộ phận giúp việc cho Thành ủy TP Hồ Chí Minh chuẩn bị cho đại hội sắp tới cho thấy: Đại đa số ý kiến bày tỏ đồng thuận cao với những đánh giá về thành tựu đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua, cũng như các mục tiêu, chương trình đột phá, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới. Nhiều ý kiến phản biện mang tính xây dựng, đặt ra những vấn đề bức thiết để cùng Đảng bộ TP tìm giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Đặc biệt, những ý kiến của giới chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý trong nước và kiều bào yêu nước khắp nơi trên thế giới mang tính phát hiện, hiến kế, giúp TP giải quyết những khó khăn, bất cập, thách thức, xây dựng đô thị đầu tàu phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

leftcenterrightdel
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế TP tăng trưởng khá và ổn định, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 8,3%/năm. Tỷ trọng kinh tế TP trong kinh tế cả nước tiếp tục tăng, đến năm 2020 chiếm gần 23% GDP cả nước. TP Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định là đầu tàu kinh tế của khu vực và cả nước. Đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tăng liên tục qua các năm, năm 2020 ước đạt 42%. Năng suất lao động của TP năm 2020 đạt 333,6 triệu đồng, đứng đầu cả nước, cao hơn 2,7 lần so với bình quân cả nước. Tốc độ tăng năng suất lao động của TP bình quân giai đoạn 2016-2019 là 6,2%/năm, cao hơn giai đoạn 2011-2015 là 4,8%/năm và cao hơn bình quân cả nước giai đoạn 2016-2019 là 5,85%/năm. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được nâng lên, chỉ số ICOR giảm từ 4,53 năm 2015 xuống còn 4,31 năm 2020...

Phát huy thế mạnh của trung tâm kết nối khu vực, cơ cấu kinh tế TP tiếp tục duy trì tỷ trọng hợp lý với khu vực dịch vụ liên tục giữ tỷ trọng lớn nhất trong GRDP. GRDP bình quân đầu người tiếp tục tăng liên tục qua các năm, đến năm 2020 ước đạt 6.799USD, gấp 1,3 lần năm 2015 (5.104USD) và gấp 2,3 lần so với cả nước. Số lượng lao động của TP năm 2020 là 4,7 triệu người, chiếm 8,5% lao động cả nước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 85%, tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên là 18,8% (cả nước là 10,6%). Trong 5 năm (2016-2020), tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân chiếm khoảng 35% GRDP, vượt kế hoạch đề ra là 30% GRDP. Cơ cấu đầu tư chuyển dịch theo hướng tỷ trọng khu vực nhà nước giảm (năm 2020 chỉ còn 11,5%), tăng tỷ trọng đầu tư khu vực ngoài nhà nước năm 2020 là 88,5%. TP đã ban hành nhiều chính sách, từng bước hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. TP Hồ Chí Minh trở thành cái nôi của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp trên cả nước. TP đã tập trung xây dựng, triển khai thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh và đã đạt được một số kết quả giai đoạn 1, gồm: Xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở; xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh; thành lập trung tâm mô phỏng và dự báo KT-XH...

Nhận thức về “điểm nghẽn” trong dòng chủ lưu

Những tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề của đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn thế giới, song kinh tế TP Hồ Chí Minh vẫn giữ vững tăng trưởng ở mức khá, tình hình chính trị-xã hội ổn định. Qua gian nan, thử thách càng chứng tỏ một cách hùng hồn và sinh động truyền thống năng động, sáng tạo, vượt khó của Đảng bộ, dân và quân TP Hồ Chí Minh.

Từ “Hội nghị Diên Hồng” thời đại 4.0 cho thấy, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, dân và quân đều bày tỏ niềm tin tưởng, tự hào khi được là công dân của TP mang tên Bác Hồ kính yêu. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, công khai, minh bạch, việc người dân hăng hái tham gia bàn việc của Đảng, đau đáu với những khó khăn, thách thức mà Đảng bộ TP đang phải đối mặt chứng tỏ tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý Đảng, lòng dân vẫn là dòng chủ lưu trong đời sống hôm nay. Nhìn tổng thể bức tranh KT-XH của TP Hồ Chí Minh, thành tựu và tốc độ, định hướng phát triển vẫn luôn là gam màu sáng chủ đạo. Đây chính là cơ sở củng cố lòng tin, xốc dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân TP.

Với vai trò đầu tàu, hành trình phát triển của TP Hồ Chí Minh luôn ở vị trí “đứng mũi chịu sào”. Trong chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Sài Gòn là trung tâm của Nam Bộ thành đồng, đi trước về sau. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới, hội nhập, TP Hồ Chí Minh phải giữ vai trò tiên phong, đi trước, về trước trong thực hiện các mục tiêu phát triển. Chính vì vậy, việc thí điểm triển khai các mô hình để có đáp số cho cả nước, bên cạnh những thuận lợi luôn có những thách thức, khó khăn, va vấp, thậm chí là phải đối mặt với cả những thất bại. Đó là tính hai mặt của một vấn đề. Đứng trên lập trường của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là quy luật tất yếu trong vận động, phát triển của mọi sự vật, hiện tượng, mọi hình thái, mô hình KT-XH. Nhìn nhận, đánh giá hiện thực KT-XH của TP Hồ Chí Minh phải dựa trên thế giới quan, phương pháp luận khoa học, biện chứng. Tuyệt đối tránh, kiên quyết chống cách nhìn phiến diện, phi thực tế, phản khoa học.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo phát triển TP nhiệm kỳ qua. Đây là giai đoạn Đảng bộ, dân và quân TP Hồ Chí Minh phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức, vượt qua nhiều sóng gió, nhất là những biến động trong công tác cán bộ. Việc có nhiều cán bộ chủ chốt các cấp của TP vi phạm pháp luật, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự... tác động không nhỏ đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những biểu hiện vi phạm pháp luật, tham nhũng liên quan đến một số dự án trọng điểm, gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước và nhân dân để lại hậu quả khá nặng nề và dai dẳng, khiến Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ phải mất rất nhiều thời gian, công sức chỉ đạo, giải quyết đã ảnh hưởng nhất định đến đời sống một bộ phận nhân dân và hiệu quả thu hút đầu tư của TP.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận khách quan rằng, việc đưa ra ánh sáng những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, xử lý những cán bộ có biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật... là kết quả của quá trình đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết quả của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng với tinh thần quyết liệt, kiên trì, kiên quyết. Đó là cách để làm trong sạch đội ngũ, xốc lại tinh thần cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ TP, là giải pháp khơi thông “điểm nghẽn” trong dòng chủ lưu, hoàn toàn không phải là “dấu hiệu suy vong”, “sập nguồn toàn tập”... như luận điệu kích động, xuyên tạc, phá hoại của các phần tử cực đoan và thế lực thù địch.

(còn nữa)

LỮ NGÀN