leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 


Trả lời:
Theo tiêu chuẩn phân loại về bệnh tật với các bệnh về mắt ban hành kèm Thông tư liên tịch số 16 thì người bị cận thị dưới 1,5 diop bị chấm 02 điểm; từ 1,5 đến dưới 3,0 diop bị chấm 03 điểm.

Đồng thời, điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư số 148/2018 khẳng định:

Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Do đó, nếu bị cận thị dưới 1,5 diop thì công dân vẫn phải đi khám sức khỏe và nếu sức khỏe đạt loại 1 hoặc 2 hoặc 3 thì vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Riêng người bị cận thị từ 1,5 diop trở lên thì không bị gọi nhập ngũ vào quân đội.

Như vậy, không phải mọi trường hợp bị cận đều không phải đi nghĩa vụ quân sự.

THANH HẢI

* Mời bạn vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.