Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023” trên Báo Quân đội nhân dân do Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực trong thực hiện Đề án 1371 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”. Qua đó nhằm tuyên truyền để cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ và nhân dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cuộc thi được chỉ huy các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài Quân đội quan tâm chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, phát động sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân các địa phương tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Đến nay, sau một tháng phát động, đã có tổng số 20.027 lượt người tham gia dự thi. Ban tổ chức đang tích cực tổng hợp, tiến hành chấm các bài dự thi kỳ 1. Kết quả kỳ 1 sẽ được Ban tổ chức thông báo tới bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Để cuộc thi tiếp tục được triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa và thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân các địa phương tham gia hưởng ứng, Ban tổ chức tiếp tục phát động Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023” trên Báo Quân đội nhân dân (kỳ 2) diễn ra từ ngày 6-7 đến ngày 6-8, đề nghị chỉ huy các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài Quân đội cần tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc thi. Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân các địa phương hưởng ứng tham gia để cuộc thi đạt được kết quả cao nhất.

leftcenterrightdel

Ảnh banner Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023” trên Báo Quân đội nhân dân.

Để tham gia cuộc thi, đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài có thể:

- Bước 1: Truy cập trực tiếp Cuộc thi tại địa chỉ http://qdnd.vn.

- Bước 2: Đọc kỹ “Thể lệ” trước khi tham gia.

- Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin để đăng ký dự thi, gồm: Họ và tên; số điện thoại; số căn cước công dân; mật khẩu; nhập lại mật khẩu.

- Bước 4: Trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 bài viết phân tích, cảm nhận về một vấn đề pháp luật trong cuộc sống không quá 500 từ (bài viết không bắt buộc nhưng được cộng điểm ưu tiên). (Lưu ý: Mỗi cá nhân được thi tối đa 2 lượt/kỳ để cải thiện kết quả thi).

Nội dung thi bao gồm: Tìm hiểu hệ thống luật pháp; các bộ luật; các văn bản hướng dẫn thi hành luật, quy định của pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023 (qdnd.vn)

DUY HOÀN