Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 56 Luật BHXH năm 2014 thì từ ngày 1-1-2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật BHXH năm 2014 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với số năm đóng BHXH. Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Tại Điều 58 Luật BHXH năm 2014 quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu như sau:  Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Anh nghỉ hưu vào tháng 10-2019 tỷ lệ phần trăm lương hưu của anh là 75%, tương ứng với 32 năm tham gia BHXH. Từ năm thứ 33 đến năm thứ 37 là 5 năm anh được hưởng trợ cấp một lần trước khi nghỉ hưu là: 5 năm x 0,5=2,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp, xin gửi về Phòng Biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.696.514; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn