Trả lời: Theo quy định tại khoản 3, Điều 42, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì các đối tượng tham gia BHYT (không phải là quân nhân) thuộc Bộ Quốc phòng quản lý bao gồm 5 đối tượng như sau: Người lao động; thân nhân quân nhân tại ngũ; lưu học sinh trong các nhà trường quân đội; học sinh, sinh viên trong các trường quân đội và thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong quân đội. 

* Anh Nguyễn Long Bình ở phường An Bình, thị xã An Khê (Gia Lai) hỏi: Phạm vi hưởng BHYT của đối tượng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT?

Trả lời: Điều 21, Luật BHYT quy định phạm vi được hưởng BHYT của các đối tượng tham gia BHYT và đối tượng tham gia BHYT do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng cấp thẻ, được quỹ BHYT chi trả các chi phí sau đây:

- Chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con.

- Chi phí vận chuyển từ bệnh viện tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với một số đối tượng tham gia BHYT (nếu có).

- Chi phí theo tỷ lệ và điều kiện đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp xin gửi về Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND