Trả lời: Khoản 1, Điều 21, Thông tư số 46/2016/TT-BQP ngày 1-4-2016 của Bộ Quốc phòng quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật KCB đăng ký và chuyển tuyến KCB đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý quy định:

1. Thông báo lý do chuyển tuyến cho quân nhân.

2. Ghi đầy đủ nội dung theo mẫu giấy chuyển tuyến.

3. Bảo đảm đủ phương tiện chuyển và trang thiết bị y tế xử trí cấp cứu trên đường vận chuyển.

4. Cử cán bộ, nhân viên y tế hộ tống, bàn giao cho cơ sở KCB chuyển đến. Trường hợp chuyển về tuyến dưới thì thông báo cho đơn vị quản lý để chịu trách nhiệm chuyển người bệnh.  

* Anh Trần Quang Hòa ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh (TP Hà Nội) hỏi: Nguyên tắc đăng ký tuyến và chuyển tuyến KCB đối với quân nhân được quy định như thế nào?      

Trả lời: Điều 8, Thông tư số 46/2016/TT-BQP ngày 1-4-2016 của Bộ Quốc phòng quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật KCB đăng ký và chuyển tuyến KCB đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý quy định về nguyên tắc đăng ký tuyến và chuyển tuyến KCB như sau:

1. Thuận lợi cho quân nhân đi KCB.

2. Thuận lợi cho đơn vị quản lý quân số và sức khỏe.

3. Phù hợp với hệ thống bậc thang điều trị của ngành quân y; với hệ thống tổ chức của quân đội và địa bàn đóng quân.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp xin gửi về Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND