Trả lời: Về điều kiện nghỉ hưu tại Điểm a, Khoản 2, Điều 8, Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10-5-2016 của Chính phủ quy định về điều kiện nghỉ hưu đối với quân nhân như sau: Nam quân nhân có đủ 25 năm trở lên, nữ quân nhân có đủ 20 năm trở lên công tác trong quân đội, trong đó có ít nhất 5 năm tuổi quân, mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, QNCN, công nhân, viên chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được. Thời gian công tác trong quân đội bao gồm thời gian là sĩ quan, QNCN, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, kể cả thời gian quân nhân chuyển ngành sau đó do yêu cầu nhiệm vụ được điều động trở lại phục vụ quân đội.

Đối chiếu với quy định trên thì đồng chí đủ điều kiện nghỉ hưu vì là nữ quân nhân có 25 năm tham gia BHXH, 25 năm công tác trong quân đội và được tính tuổi quân.

Tỷ lệ phần trăm lương hưu được thực hiện tại Điểm b, Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10-5-2016 của Chính phủ, trong đó quy định lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1-1-2018 trở đi 15 năm đầu đóng BHXH được tính bằng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính bằng 2%, mức tối đa bằng 75%. Đồng chí nghỉ hưu tháng 10-2019; có 25 năm tham gia BHXH, thì cách tính tỷ lệ phần trăm lương hưu như sau: 15 năm đầu = 45%;  10 năm tiếp theo x 2% = 20%. Như vậy, tỷ lệ lương hưu của đồng chí là:  45% + 20%  =  65% và đồng chí được điều chỉnh theo Nghị định số 153/2018/NĐ-CP là 9,23% lương hưu.

* Chị Lê Kim Chi, trú tại xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, hỏi: Chồng tôi đang công tác tại một nhà máy trong quân đội có đủ điều kiện nghỉ hưu vào tháng 6-2019 và đã đóng BHXH đủ 28 năm, vậy cách tính mức lương hưu sẽ như thế nào?

Trả lời: Mức hưởng lương hưu hằng tháng đối với chồng chị thực hiện theo Điều 56 Luật BHXH năm 2014, cụ thể như sau: Từ ngày 1-1-2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật BHXH năm 2014 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với số năm đóng BHXH như sau: Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Như vậy, chồng chị nghỉ hưu theo điều kiện thông thường vào tháng 6-2019 thì 17 năm đóng BHXH được tính là 45%. Tổng số 28 năm - 17 năm = 11 năm x 2% = 22%. Mức lương hưu của chồng chị là: 45% + 22% =  67%.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp xin gửi về Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo QĐND, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn