Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 1-9-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu, quân nhân đi KCB được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng 100% chi phí KCB và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế trong các trường hợp:

- KCB đúng nơi đăng ký KCB ban đầu, đủ thủ tục hoặc chuyển tuyến điều trị đúng quy định.

- Đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB quân y đến KCB tại cơ sở quân y tương đương tuyến chuyên môn hoặc ở cơ sở quân y tuyến dưới khi thực hiện đủ thủ tục KCB và có giấy giới thiệu của cấp có thẩm quyền.

- KCB tại bất kỳ cơ sở KCB quân y trong trường hợp đi công tác, nghỉ phép hoặc nghỉ chuẩn bị hưu khi thực hiện đủ thủ tục KCB và giấy công tác, giấy nghỉ phép, quyết định cử đi học hoặc quyết định tiếp nhận, quyết định nghỉ chuẩn bị hưu của cấp có thẩm quyền.

- KCB trong trường hợp chuyển vượt tuyến chuyên môn trong các cơ sở KBCB quân y khi thực hiện thủ tục đăng ký tuyến.

- KCB tại bệnh viện tuyến huyện hoặc chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương đối với trường hợp được cấp thẻ BHYT có ghi mã khu vực là K1 hoặc K2 hoặc K3 khi tự đi KCB không đúng tuyến.

- Đăng ký KCB ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện và tương đương khi đi KCB tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện và tương đương trong phạm vi cả nước.

- Điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh và tương đương từ ngày 1-1-2021 trong phạm vi cả nước.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp xin gửi về Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 069.554119, 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND