Trả lời: Theo Điểm g Khoản 8 và Điểm g Khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt người điều khiển xe máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Hình thức xử phạt bổ sung như sau:

Thực hiện hành vi quy định tại điểm e, điểm g, điểm h, điểm i khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Theo đó, người điều khiển xe máy không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ thì bị phạt tiền từ 6 8 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Ngoài ra, Điểm b Khoản 1 Điều 82 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định:

Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện tối đa đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm được quy định tại các điều, khoản, điểm sau đây:

Điểm b, điểm c khoản 6; điểm c khoản 7; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e, điểm g, điểm h, điểm i khoản 8; khoản 9 Điều 6".

Theo quy định này thì người điều khiển xe máy không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn bị tạm giữ phương tiện tối đa đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Như vậy việc CSGT tạm giữ xe của anh bạn là phù hợp với quy định của pháp luật.

VIỆT CHUNG