Trả lời: Theo BHXH Bộ Quốc phòng, hồ sơ, trình tự cấp mới thẻ BHYT được quy định như sau:

-Về hồ sơ cấp thẻ gồm: Tờ khai cấp thẻ BHYT; danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT kèm theo đĩa CD có chứa dữ liệu; văn bản đề nghị cấp thẻ BHYT của đơn vị. Lưu ý: Đối với thân nhân quân nhân là con trên 18 tuổi, nhưng bị tàn tật, mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật, phải có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương trở lên.

- Về trình tự cấp thẻ:

+ Đối với cá nhân: Cần kê khai theo mẫu quy định, sau đó chuyển cho cơ quan nhân sự quản lý trực tiếp.

+ Đối với cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương: Tiếp nhận tờ khai của cá nhân; Tổng hợp và lập danh sách (bằng phần mềm quản lý BHXH-ASMS, do BHXH Bộ Quốc phòng cung cấp); Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và gửi về cơ quan nhân sự cấp sư đoàn và tương đương; Tiếp nhận thẻ BHYT từ cơ quan nhân sự cấp sư đoàn; Định kỳ thực hiện kiểm tra, đối chiếu theo quy định.

+ Đối với cơ quan nhân sự cấp sư đoàn và tương đương trở lên: Tiếp nhận danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT của các đơn vị trực thuộc; Tổng hợp và lập danh sách (bằng phần mềm quản lý BHXH-ASMS, do BHXH Bộ Quốc phòng cung cấp);  Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và gửi về BHXH Bộ Quốc phòng theo quy định; Tiếp nhận thẻ BHYT (kèm theo thông báo gửi thẻ BHYT); Định kỳ thực hiện kiểm tra, đối chiếu và thực hiện báo cáo theo quy định. Cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng triển khai việc in, cấp thẻ BHYT theo quy định.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp, xin gửi về Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo QĐND, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn