Trả lời: Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định, khi đi KBCB theo quy định, Quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KBCB trong phạm vi được hưởng đối với:

- Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động;

- Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ;

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều, trừ người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về BHYT.

* Chị Nguyễn Vân Anh, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang hỏi: Quỹ BHYT chi trả 80% chi phí KBCB đối với đối tượng nào (không phải là quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu) tham gia BHYT?

Trả lời: Điều 22 Luật BHYT quy định, khi đi KBCB theo quy định, quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KBCB đối với tất cả các đối tượng tham gia BHYT, trừ người tham gia BHYT được Quỹ BHYT thanh toán 100% hoặc 95% chi phí KBCB BHYT.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp, xin gửi về Phòng Biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn