Trả lời: Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định:

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1-1 Dương lịch);

b) Tết Âm lịch 5 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 1 ngày (30-4 Dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (1-5 Dương lịch);

đ) Ngày Quốc khánh 1 ngày (2-9 Dương lịch);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (10-3 Âm lịch).

2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 điều này còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Như vậy, về nguyên tắc ngày 1-5 là ngày nghỉ có hưởng lương, tuy nhiên vì người đó làm việc từ ngày 2-5 nên không được nhận lương ngày 1-5 vì lúc này hợp đồng chưa phát sinh.

QĐND