Trả lời: Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4, Thông tư Liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 30-6-2016 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với quân nhân, thì đồng chí được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau như sau:

Thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định được căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền (kể cả điều trị nội trú và ngoại trú). Trong đó, số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần. Mức hưởng chế độ ốm đau được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Thông tư Liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 30-6-2016, bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Trường hợp nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau liên tục từ một tháng trở lên (bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết và ngày nghỉ hằng tuần) được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 30-6-2016, thì mức hưởng trợ cấp ốm đau của thời gian bằng một tháng được tính bằng mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp, xin gửi về Phòng Biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo QĐND, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

QĐND