Trả lời: Trong khi làm nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) nếu phát hiện lái xe có sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông thì tiến hành xử phạt theo Khoản 11 Điều 5 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Cụ thể là: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng (trong trường hợp có Giấy phép lái xe) hoặc phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng (trong trường hợp không có Giấy phép lái xe hoặc có nhưng đang bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe) đối với người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Còn tại Khoản 1 Điều 78 của nghị định này quy định: Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với lái xe điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy. Ngoài xử lý liên quan vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các lực lượng công an khác xác minh, thụ lý theo quy định với các hành vi khác liên quan đến sử dụng ma túy trái phép. 

QĐND