Hành vi vi phạm các quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia bị xử phạt như thế nào?

Hành vi vi phạm các quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia bị xử phạt như thế nào?

Tổ chức, cá nhân tình nguyện tham gia phòng cháy, chữa cháy thì phải đăng ký với cơ quan nào và có được hưởng chế độ, chính sách gì không?

Tổ chức, cá nhân tình nguyện tham gia phòng cháy, chữa cháy thì phải đăng ký với cơ quan nào và có được hưởng chế độ, chính sách gì không?