Đoàn công tác ghi nhận bên cạnh việc luôn vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, các nhà giàn DK1 còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ thông qua nhiều hình thức phù hợp như: Nói chuyện, sinh hoạt tập trung, biểu diễn văn hóa-văn nghệ, thông qua tủ sách pháp luật... Qua đó, kiến thức pháp luật "thấm" vào từng cán bộ, chiến sĩ một cách tự nhiên.  

leftcenterrightdel

Nhà giàn DK1/9 thường xuyên duy trì bộ đội sinh hoạt, học tập kiến thức pháp luật. 

leftcenterrightdel
Giới thiệu về "Chủ quyền Tổ quốc từ hướng biển" nhằm tuyên truyền Luật Biển Việt Nam. 
leftcenterrightdel
Vừa nói chuyện pháp luật vừa văn hóa - văn nghệ là một hình thức tuyên truyền pháp luật hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/21. 
leftcenterrightdel
Nắm vững kiến thức pháp luật góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ thêm quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.  

BÍCH THUẬN (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.