Mới đây, hội thi tìm hiểu pháp luật của Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình tham gia. Bằng hình thức sân khấu hóa, qua tiểu phẩm của các đội chơi đã giúp cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn hiểu rõ hơn về pháp luật cũng như điều lệnh Quân đội, các chỉ thị, quy định của đơn vị. 

Thiếu tá Nguyễn Xuân Minh, Phó chính ủy Trung đoàn 165 cho biết: “Thông qua hội thi đã góp phần xây dựng, lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ. Cũng nhờ đó mà cán bộ, chiến sĩ ngày càng nhận thức được việc học tập, tìm hiểu pháp luật là nhu cầu cần thiết, gắn liền với hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cuộc sống hằng ngày".

leftcenterrightdel

Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa ở Trung đoàn 165. 

Cùng với đổi mới về nội dung, Sư đoàn 312 chỉ đạo các đơn vị thường xuyên đổi mới, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp, như: Xây dựng đề cương tuyên truyền để cấp dưới thực hiện; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hình thức lên lớp trực tiếp để phổ biến, giáo dục các chuyên đề; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện quân sự, xây dựng nền nếp chính quy. Trong quá trình thực hiện, đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên liên hệ sát thực tiễn thông qua các ví dụ minh họa dễ hiểu, tạo bước chuyển về ý thức, thái độ, hành vi chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, xây dựng các video, clip pháp luật để bộ đội theo dõi, tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật; duy trì hoạt động của tủ sách, ngăn sách pháp luật và các thiết chế văn hóa; nâng cao hiệu quả ngày chính trị, văn hóa tinh thần ở cơ sở, ngày pháp luật và các hình thức, phương pháp trực quan thông qua hệ thống bảng tin, pa nô, khẩu hiệu...

Bên cạnh đó, Sư đoàn duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình, như: “Tổ tư vấn tâm lý - sức khỏe - pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật, mỗi ngày học một câu hỏi pháp luật”, “Tổ chức đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật và mất an toàn giao thông”, phong trào “Thanh niên tự quản”... Qua đó góp phần định hướng tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Vũ Đào Long, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 312 khẳng định: “Những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sư đoàn đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, tạo sức mạnh tổng hợp để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm truyền thống “Đoàn kết-Anh dũng-Chiến thắng” của Sư đoàn”.

Bài và ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM