Vụ trưởng Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc, Vụ phó Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên đồng chủ trì hội thảo.

Truyền thông chính sách phải đi trước một bước

Phát biểu tại hội thảo, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp Lê Vệ Quốc cho biết, ngày 30-3-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027, đề ra 8 nhóm giải pháp để thực hiện.

leftcenterrightdel

 Quang cảnh hội thảo về huy động nguồn lực xã hội tham gia truyền thông dự thảo chính sách.

Trong đó có nhóm giải pháp huy động nguồn lực xã hội tham gia truyền thông chính sách pháp luật. 1 năm trôi qua, 8 nhóm giải pháp đã được triển khai thực hiện, với vai trò chủ trì của Bộ Tư pháp, đã gặt hái được những kết quả, thành công nhất định. Nhưng nhìn chung cũng còn những tồn tại, hạn chế.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó vụ trưởng Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên cho biết, tại nhiều diễn đàn, cuộc họp quan trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ luôn coi trọng công tác truyền thông chính sách, pháp luật với phương châm truyền thông phải đi trước một bước để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội; mọi hoạt động của Chính phủ, của các cơ quan Nhà nước đều phải công khai, minh bạch để người dân được biết, trừ những nội dung mật theo quy định.

Quyết định số 407/QĐ-TTg được coi là một trong những “cú hích”, giải pháp quan trọng, cấp bách để hoạt động truyền thông dự thảo chính sách được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay từ khi lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tạo đồng thuận xã hội cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Cơ quan chủ trì soạn thảo phải chủ động huy động nguồn lực

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chia sẻ kinh nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, bộ đã bố trí nguồn lực truyền thông hợp lý, tương thích với các chính sách cần truyền thông, chú trọng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực của ngành, đồng thời phát huy vai trò đội ngũ văn-nghệ sĩ, người có uy tín, có tầm ảnh hưởng trong đối tượng chịu sự tác động của chính sách; huy động sự tham gia của các tổ chức hội nghề nghiệp; chú trọng các công cụ truyền thông chính sách qua mạng xã hội, tăng tính tương tác, thích ứng với xu hướng xã hội số, công dân số.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp Nguyễn Duy Lãm cho rằng, việc huy động nguồn lực cho công tác truyền thông dự thảo chính sách về cơ bản vẫn phải từ ngân sách Nhà nước. Ngoài ra còn có thể huy động các nguồn từ các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp hỗ trợ công tác truyền thông dự thảo chính sách. Tùy từng nội dung chính sách để huy động nguồn lực hỗ trợ truyền thông chính sách từ các chủ thể phù hợp. Bộ nào chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thì bộ đó phải chịu trách nhiệm huy động nguồn lực hỗ trợ truyền thông chính sách...

CHIẾN THẮNG