Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng, đất, phế thải... bằng xe ô tô; các hành vi vi phạm kích thước thùng xe, vệ sinh môi trường; vi phạm về điều kiện của phương tiện, người lái và các hành vi vi phạm khác.

Phạm vi kiểm tra tập trung vào các đầu mối bốc xếp hàng hóa (cảng, mỏ, bến bãi, điểm tập kết, trung chuyển, kinh doanh vật liệu...). Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xếp hàng hóa lên ô tô để tham gia giao thông đối với chủ đơn vị đầu mối bốc xếp hàng hóa.

DƯƠNG QUỲNH