Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Đến nay, quá trình thực hiện dự án CSDLQGVDC đã đồng bộ vào hệ thống 98.713.820 nhân khẩu trên toàn quốc và đang trong giai đoạn xử lý thông tin với mục tiêu cấp số định danh cá nhân cho 100% công dân trước ngày 1-7-2021. Tính đến ngày 27-4, tổng số hồ sơ thu nhận CCCD của công an 63 địa phương là 33.920.141 hồ sơ (đạt 67,8% so với chỉ tiêu 50 triệu hồ sơ). Đối với việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, Bộ Công an đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tư pháp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) để thống nhất các giải pháp kỹ thuật phục vụ kết nối.

TUẤN NAM