Các địa phương, đơn vị quân đội đã huy động hơn 2.400 người (trong đó có 799 bộ đội, 897 dân quân) và hơn 40 phương tiện tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả.

HÀ KHÁNH