Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 2346/QĐ-TTCP về việc thành lập Tổ công tác thực hiện rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra Thành phố Hà Nội về thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là Kết luận thanh tra).

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi họp thông báo.

Ngày 23-4-2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Báo cáo số 579/BC-TTCP về kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL- TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội.

Thực hiện ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo số 59/TB-VPCP ngày 12-4-2019 của Văn phòng Chính phủ về trách nhiệm công khai kết quả rà soát, kiểm tra; Tổng Thanh tra Chính phủ thông báo kết quả rà soát, kiểm tra như sau:

I. Về thầm quyền, trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ thanh tra và đối chiếu với quy định của pháp luật cho thấy: Thẩm quyền tiến hành thanh tra và việc Thanh tra thành phố Hà Nội ra quyết định thanh tra thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là đúng với quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Thanh tra.

leftcenterrightdel
 Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại cuộc họp.

Về thực hiện trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội như: xây dựng Kế hoạch, Đề cương thanh tra; công bố Quyết định thanh tra; thu thập thông tin, tài liệu; thời gian tiến hành thanh tra; ghi nhật ký Đoàn thanh tra; Báo cáo kết quả thanh tra; công bố Kết luận thanh tra; công khai Kết luận thanh tra... được thực hiện theo đúng quy định của Luật thanh tra, Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16-10-2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tố chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra.

Như vậy, cuộc thanh tra theo Quyết định số 1121/QĐ-TTTP-P5 ngày 20-4-2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội là hợp pháp.

II. Về các nội dung kết luận thanh tra

1. Về quản lý sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn

a. Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất trong đó có nội dung nguồn gốc đất, diện tích đất tăng thêm

“Tại cuối trang 5, đầu trang 6, Kết luận thanh tra nêu: “Thực hiện Quyết định số 113/TTg ngày 14/4/1980 của Thủ tướng Chỉnh phủ, Quyết định số 386- QĐ/UB ngày 10-11-1981 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình, các đơn vị quân đội được giao quản lý và thi công các công trình quốc phòng trong khu vực sân bay Miếu Môn đã hoàn thành việc bàn giao, nhận đất, cơ bản đền bù và quản lý ổn định toàn bộ diện tích 239,9 ha đất sân bay Miếu Môn (gồm: Nông trường quốc doanh Lương Mỹ: 130,74 ha; HTX Hữu Văn: 1 ha; HTX Trần Phú: 45,8 ha; HTX Đằng Tâm: 47,36 ha; K66- Bộ Tư lệnh pháo binh: 5 ha; HTX vôi đá Trần Phú: 2 ha; Xí nghiệp vôi đá Miếu Môn: 3 ha và Xưởng A31- Cục kỹ thuật: 5 ha), trong đó diện tích đất thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức là 64,66 ha (gồm: Nông trường quốc doanh Lương Mỹ 14,3 ha; Xí nghiệp vôi đá Miếu Môn 3 ha; HTX nông nghiệp Đồng Tâm 47,36 ha. Trong số 239,9 ha này có diện tích 31,9 ha đất bị ảnh hưởng của thi công không thể sản xuất được và nằm trong quy hoạch giai đoạn 2 sân bay Miếu Môn của Nông trường quốc doanh Lương Mỹ đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh Công binh. Diện tích đất tăng thêm này nằm hoàn toàn tại địa phận xã Mỹ Lương, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ).

- Đối với việc quản lý sử dụng đất, cũng tại trang 5 Kết luận thanh tra nêu việc UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) của huyện Mỹ Đức và huyện Chương Mỹ. Sở Tài Nguyên và Môi trường đã xác định diện tích đất sân bay Miếu Môn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 236,7 ha (tăng 28,7 ha so với diện tích ghi tại Quyết định số 113/TTg ngày 14-4-1980 của Thủ tướng Chính phủ) căn cứ các quy định của pháp luật về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động về sử dụng đất... cho các tổ chức trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 5383/QĐ-UBND về việc giao

236,7 ha đất tại các xã Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ và xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cho Quân chủng Phòng không - Không quân để tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28.

Thanh tra thành phố Hà Nội đã đưa ra kết luận, theo đó, từ khi nhận bàn giao quản lý đất đợt 1 xây dựng sân bay Miếu Môn, các đơn vị quốc phòng đã quản lý, sử dụng đất, tổ chức cắm mốc giới, đo đạc, quản lý ổn định; từ năm 1981 đến nay, toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm do các đơn vị quốc phòng quản lý, sử dụng. Kết luận thanh tra cũng đã chỉ rõ những vi phạm trong quá trình quản lý, sử dụng đất của các đơn vị quốc phòng, UBND xã Đồng Tâm. Trên cơ sở đó, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền.

Về hiện trạng đất sân bay Miếu Môn, tại điểm 1 phần B trang 15 Kết luận thanh tra nêu: “Theo Quyết định số 113/TTg ngày 14-4-1980 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 386-QĐ/UB ngày 10-11-1981 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình, Quyết định số 5383/QĐ-UBND ngày 20-10-2014 của UBND thành phố Hà Nội, thì toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được các đơn vị quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, cắm mốc giới bê tông cốt thép, lập các sơ đồ, bản đồ quản lý đất sân bay với 16 mốc giới, trong quá trình quản lý đã cắm dày thêm 41 mốc thành 57 mốc có tọa độ theo quy chuẩn; hiện trạng đã được kiểm định của cơ quan đo đạc Bộ Tài nguyên và Môi trường (ngày 21-6-2017) không có thay đổi, chuyển dịch, có diện tích 236,7 ha

b. Kết quả kiểm tra rà soát cho thấy:

Thanh tra thành phố Hà Nội kết luận 03 đơn vị đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh Công binh tổng cộng diện tích 64,66 ha thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Nông trường quốc doanh Lương Mỹ 14,3 ha; Xí nghiệp vôi đá Miếu Môn 3 ha; HTX nông nghiệp Đồng Tâm 47,36 ha) nằm trong diện tích 239,9 ha đất sân bay Miếu Môn; Hợp tác xã Đồng Tâm và Bộ Tư lệnh Công binh đã hoàn thành việc bàn giao, nhận đất, cơ bản đền bù và quản lý ổn định diện tích 47,36 ha.

Điều này thể hiện qua việc xác nhận của UBND xã Đồng Tâm tại sơ đồ phạm vi, ranh giới đất sân bay Miếu Môn do Lữ đoàn 28 lập với nội dung: “Từ khi xã Đồng Tâm giao đất cho đơn vị làm sân bay đến nay giữa đơn vị, xã và nhân dân không có tranh chấp; đơn vị quản lý mặt bằng sân bay không để xảy ra tranh chấp”. Kết luận như trên của Thanh tra thành phố Hà Nội là chính xác. Ngoài ra, với hiện trạng đất sân bay Miếu Môn không có thay đổi, không chuyển dịch mốc giới theo đo đạc của cơ quan chuyên môn Tài nguyên và Môi trường như đã nêu tại Kết luận thanh tra nên không có việc tăng hay giảm diện tích giữa đất sân bay Miếu Môn và xã Đồng Tâm.

UBND thành phố Hà Nội căn cứ quy định pháp luật về đất đai để thực hiện công tác quy hoạch, đăng ký đất đai, đăng ký biến động về sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng sân bay Miếu Môn tỷ lệ 1/5000 vào năm 2013. UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5383/QĐ-UBND ngày 20-10-2014 về việc giao 236,7 ha đất tại các xã Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ và xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cho đơn vị Quân chủng Phòng không - Không quân để tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28 là đúng thẩm quyền, phù hợp quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013, Điều 101 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ về thẩm quyền điều chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành. Kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội đối với nội dung này là chính xác.

Theo quy định của pháp luật về đất đai, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội giao đất cho các đơn vị quân đội quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng. Diện tích đất có sự chênh lệch tại các thời điểm nhưng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đo đạc, lập bản đồ hiện trạng, điều chỉnh bằng quyết định giao đất đúng quy định, đúng thẩm quyền. Từ thời điểm Quyết định số 5383/QĐ- UBND của UBND thành phố Hà Nội được ban hành vào ngày 20-10-2014 trở về trước không có sự tranh chấp về diện tích đất tại sân bay Miếu Môn. Mọi sự vi phạm liên quan đến việc lấn chiếm, cản trở đơn vị quân đội trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

2. Về việc giải phóng mặt bằng một số hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng

Thanh tra thành phố Hà Nội đã kết luận những sai phạm trong việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 14 hộ dân; kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBND huyện Mỹ Đức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng di dời các hộ dân đang sử dụng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, liên ngành cơ quan Hà Nội đề xuất, lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân và công khai tại UBND xã là đúng thẩm quyền, đúng quy trình theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thanh tra Chính phủ thấy Kết luận thanh tra của Thanh tra Thành phố về nội dung này là có căn cứ, có cơ sở, đảm bảo tính khách quan và đề nghị UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan có liên quan khi xây dựng lại phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân cần thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

3. Về quá trình xử lý từ trước đến nay trên diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm

a. Việc xử lý các nội dung tố cáo của công dân

Thanh tra Hà Nội đã phân tích, đánh giá cụ thể từng vấn đề. Đối với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền địa phương giải quyết đúng quy định pháp luật (kết luận, xử lý trách nhiệm, khắc phục, sửa chữa vi phạm, khuyết điểm) thì ghi nhận và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện. Đối với nội dung tố cáo mới thì xem xét, kết luận, kiến nghị xử lý.

Thanh tra Chính phủ nhận thấy phương pháp xử lý của Thanh tra Hà Nội là phù hợp với quy định của pháp luật về tố cáo.

b. Về xử lý kiến nghị, phản ánh của ông Lê Đình Kình và một số công dân

Thanh tra thành phố Hà Nội đã làm rõ các kiến nghị, phản ánh của ông Lê Đình Kình và một số hộ dân. Trong đó làm rõ diện tích 28,7 ha chênh lệch; việc đề nghị tiền bồi thường về đất khi giải phóng mặt bằng khu đất 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng; diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm. Kết luận về diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới xã Đồng Tâm là có căn cứ, có cơ sở, việc kiến nghị của ông Lê Đình Kình là không có căn cứ, không có cơ sở.

Thanh tra Chính phủ thấy Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội về nội dung này là có căn cứ, có cơ sở, đảm bảo tính chính xác, khách quan. Tuy nhiên trong thời gian tới các cơ quan có trách nhiệm ở địa phương cần tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân nhận thức rõ trách nhiệm của mình, chấp hành nghiêm nội dung Kết luận thanh tra.

III. Kết luận, kiến nghị

Việc tiến hành thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về thanh tra, các nội dung của Kết luận thanh tra phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo tính chính xác.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội thực hiện Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội.

Sớm hoàn thiện 14 phương án bồi thường, hỗ trợ

Phát biểu tại buổi công bố kết luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết sẽ tiếp thu toàn bộ nội dung, ý kiến của Phó tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã nêu tại hội nghị.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi họp.

Trong thời gian tới, UBND TP Hà Nội sẽ thực hiện tốt 3 nội dung: UBND TP Hà Nội sẽ chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn về nguồn gốc, xuất xứ cũng như liên quan đến quá trình sử dụng, quản lý đất đai tại sân bay Miếu Môn. Sớm hoàn thiện 14 phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân vẫn còn đang tạm ở trong khu vực này và công khai, công bố phương án bồi thường để người dân nắm rõ. UBND TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, tiến hành xây hàng rào bảo vệ sân bay Miếu Môn theo đúng mốc giới, cột mốc vẫn còn nguyên vẹn từ năm 1980 đến nay.

Toàn bộ nội dung kết luận đã nêu của Kết luận thanh tra TP Hà Nội (kết luận 2346 ngày 19-7-2017), UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, các cấp chính quyền của thành phố cũng như các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm. Sau đó sẽ công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm rõ.

Tin, ảnh: PHAN ANH