Cũng với bí quyết kinh doanh chân chính và tinh thần thượng tôn pháp luật, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), TCT Trực thăng Việt Nam-Binh đoàn 18, TCT 28 (Tổng cục Hậu cần), TCT Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng)... và nhiều doanh nghiệp quân đội (DNQĐ) đã ghi dấu ấn thành công không chỉ trong nước mà cả trên thương trường quốc tế... Thành công ấy là sự tổng hòa nhiều yếu tố, trong đó có sự tôi rèn từ môi trường quân ngũ, thẩm thấu tính kỷ luật và tinh thần thượng tôn pháp luật. Minh chứng cho điều này, chúng tôi nhớ câu chuyện của Thượng tá Hồ Huỳnh Thanh Hằng, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Logistics (TCT Tân cảng Sài Gòn), nói về cách giữ chữ tín và ý thức tuân thủ kỷ cương, thượng tôn pháp luật của DNQĐ. Chị kể rằng, trên thương trường, việc giữ chữ tín hết sức quan trọng. Đó là cơ sở để duy trì hợp tác bền vững, lâu dài với đối tác, khách hàng. Chính vì vậy, những người lính làm kinh tế luôn ý thức rõ trách nhiệm gìn giữ, tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn có ý thức kỷ luật, tôn trọng kỷ cương, quyết tâm đổi mới, sáng tạo để sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, xây dựng thương hiệu bằng chính ý chí, khả năng và sự nỗ lực vượt bậc.

leftcenterrightdel
Hoạt động sản xuất của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Ảnh: qdnd.vn 

 

Mặt khác, hoạt động của các DNQĐ không chỉ thực hiện nhiệm vụ kinh tế đơn thuần mà luôn gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng và địa bàn an toàn, vững chắc. Gắn kinh tế với quốc phòng vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu đòi hỏi DNQĐ phải xác định rõ trách nhiệm với công việc của mình và luôn tôn trọng kỷ luật, pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với ý chí, nghị lực và những phẩm chất đặc trưng đã được đúc kết thành truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, doanh nhân mặc áo lính luôn tự tin vượt khó, chấp nhận thử thách, khẳng định bản lĩnh, thương hiệu. Đó là thành quả của sự tôi rèn trong môi trường đặc thù kỷ luật sắt, tự giác, nghiêm minh.

Kỷ luật nghiêm, thượng tôn pháp luật là một trong những đặc trưng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, được nêu rõ trong Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021: “Kỷ luật tự giác, nghiêm minh; gương mẫu chấp hành pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội”.

Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, là nét đẹp mang đặc trưng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”. Kỷ luật trong quân đội được thể hiện ở ý thức, hành động của toàn thể quân nhân trong thực hiện mọi nhiệm vụ, mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. “Thương trường là chiến trường”, những người lính trên mặt trận kinh tế càng phải thấu triệt tinh thần kỷ luật sắt và chấp hành nghiêm kỷ luật để bảo đảm thống nhất, trên dưới đồng lòng, ngăn ngừa những biểu hiện, hành vi tiêu cực, đoàn kết giành thắng lợi trên mặt trận không tiếng súng nhưng đầy thử thách, cám dỗ. Bởi vậy, vấn đề kỷ luật trong quân đội nói chung và đối với doanh nhân mặc áo lính nói riêng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu, là sức mạnh nền tảng làm nên mọi thành công trong thực hiện nhiệm vụ. Kỷ luật khi đã thấm sâu vào nhận thức, tình cảm của mọi quân nhân sẽ hướng dẫn hành động của họ và trở thành sức mạnh vật chất giúp đội ngũ doanh nhân-chiến sĩ vượt qua khó khăn, trở ngại để khẳng định bản lĩnh, thương hiệu trên thương trường.

Pháp luật tạo hành lang pháp lý để doanh nghiệp hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phát triển bền vững gắn với thượng tôn pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều DNQĐ không chỉ thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận mà còn luôn tuân thủ pháp luật, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và bảo vệ môi trường, tôn trọng lợi ích khách hàng, đối tác. Càng những doanh nghiệp lớn mạnh, thành công, càng xác định rõ tầm quan trọng của việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, dựa vào pháp luật để hoạt động và phát triển; thiếu ý thức thượng tôn pháp luật chính là đánh mất niềm tin của đối tác, khách hàng. Việc tuyệt đối tuân thủ pháp luật cũng chính là hướng đi đúng đắn để DNQĐ xây dựng uy tín và đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài, bền vững. Những doanh nhân-chiến sĩ thành đạt không chỉ có khả năng tư duy vượt trước trong lĩnh vực kinh tế mà họ còn được đối tác, cộng đồng tín nhiệm, tin yêu nhờ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, có nếp sống kỷ luật, kỷ cương và luôn coi trọng pháp luật.

Để tiếp tục duy trì nghiêm kỷ luật, chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, việc giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên cho doanh nhân-chiến sĩ những chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh để bảo đảm phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế là thực sự cần thiết. Tuân thủ pháp luật là trách nhiệm, là đạo đức của người kinh doanh, nhất là đối với DNQĐ, làm sáng đẹp hơn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế. Bên cạnh đó, Nhà nước cần bổ sung, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư, các điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và DNQĐ nói riêng để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, bảo đảm sự đồng bộ, hiệu quả; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các quy định của pháp luật mà doanh nghiệp thường gặp phải... để giúp DNQĐ không ngừng lớn mạnh, góp phần giữ vững và lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế.

NGUYỄN VĂN TUẤN