Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Trung tướng Dương Đức Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hậu cần, khẳng định: Đối với cán bộ, học viên các nhà trường quân đội, đây là yêu cầu cấp thiết, cần được rèn giũa, thực hành thường xuyên, nhất là trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH).

Phóng viên (PV): Là người trực tiếp chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 847 trong Đảng bộ học viện, đồng chí tâm đắc nhất điều gì?

Trung tướng Dương Đức Thiện: Nghị quyết 847 đề cập đến nhiều vấn đề về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong việc giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Với 5 đặc trưng cơ bản phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, 10 biểu hiện chủ nghĩa cá nhân và 5 quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương như là kim chỉ nam, cẩm nang quý giá cho lời nói và hành động của quân nhân hiện nay. Quân đội ta là một trường học lớn, ở đó quân nhân được học tập toàn diện để nâng cao trình độ mọi mặt, bắt đầu quá trình bồi đắp và hình thành nên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Bởi vậy, đối với cán bộ, học viên các nhà trường quân đội, nghị quyết này lại càng cần thiết, quan trọng.

Trong công tác NCKH, để nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo (GD-ĐT), chúng tôi đặc biệt quan tâm đến tinh thần đổi mới, sáng tạo như Nghị quyết 847 nêu. Thực tế, quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn quan tâm, coi trọng, động viên, khích lệ các phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một trong những “cánh chim đầu đàn” của khoa học công nghệ Việt Nam và của đội ngũ trực tiếp làm nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị phục vụ cách mạng là Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, người từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi: “Làm vũ khí cho bộ đội đánh giặc là một việc làm đại nghĩa”. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc đổi mới, sáng tạo, đột phá trong NCKH mang lại những giá trị mới, thiết thực, hiệu quả về vật chất và tinh thần, là động lực quan trọng để phát triển quân đội, quốc gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, chuyển biến tích cực trong toàn xã hội.

leftcenterrightdel
Trung tướng Dương Đức Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hậu cần. Ảnh: Phạm Kiên 

PV: Cùng với hoạt động giảng dạy, việc sáng tạo trong NCKH là nhiệm vụ quan trọng đối với cán bộ, học viên. Đồng chí đánh giá như thế nào về vấn đề này?

Trung tướng Dương Đức Thiện: Để góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, một trong những ưu tiên đột phá, có ý nghĩa quyết định nhằm đáp ứng đòi hỏi bức thiết hiện nay, đó là nâng cao chất lượng GD-ĐT, gắn với đẩy mạnh NCKH. Do vậy, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động khoa học, đưa công tác NCKH đi trước một bước là yêu cầu cấp thiết, bảo đảm vững chắc cho nâng cao chất lượng GD-ĐT. Hai hoạt động này luôn được thực hiện song hành, có tác dụng hỗ trợ, bổ sung cho nhau cùng phát triển.

Là trung tâm đào tạo cán bộ và NCKH hậu cần, tài chính quân đội, thời gian qua, công tác NCKH luôn được Học viện Hậu cần quan tâm và gắn kết chặt chẽ với hoạt động GD-ĐT. Nhờ có chủ trương đúng, trúng, lại được cán bộ, học viên tích cực hưởng ứng, lan tỏa nên NCKH trở thành phong trào sâu rộng trong toàn đơn vị. Đã có nhiều đề tài, sáng kiến của cán bộ, học viên được ứng dụng vào thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường cũng như bảo đảm hậu cần, tài chính của các đơn vị toàn quân, như: “Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất suất ăn dã ngoại phục vụ sư đoàn bộ binh huấn luyện diễn tập, hành quân chiến đấu”; sáng kiến “Ứng dụng kỹ thuật chế biến và bao gói kéo dài thời gian bảo quản một số món ăn chế biến sẵn cho Lữ đoàn Tàu ngầm 189”... Mỗi công trình nghiên cứu đều kết tinh trí tuệ, công sức, sự nỗ lực học tập, rèn luyện không ngừng của cán bộ, học viên, mang lại lợi ích thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Do đó, chất lượng GD-ĐT và NCKH của học viện ngày càng vững chắc; xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần, tài chính vừa mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vừa giỏi về chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng ngành hậu cần quân đội chính quy, hiện đại trong tình hình mới.

PV: Theo đồng chí, cán bộ, học viên nhà trường quân đội đang gặp những rào cản nào trong hoạt động sáng tạo, NCKH?

Trung tướng Dương Đức Thiện: Tôi cho rằng, đổi mới, sáng tạo trong NCKH luôn là cái khó, cái mới, không theo khuôn mẫu kiểu lối mòn nên có nhiều trở ngại, thậm chí rủi ro. Trước sự bùng nổ thông tin, lợi ích cũng đã tác động tiêu cực tới không ít cán bộ, đảng viên và quần chúng hiện nay. Đó là tâm lý lười tư duy, ỷ lại, lệ thuộc vào công nghệ, không chắt lọc thông tin, làm việc không có kế hoạch. Thực tế hiện nay vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng “trung bình chủ nghĩa”, làm việc theo kiểu hết giờ chứ chưa coi trọng làm hết việc, chưa tích cực đổi mới, chưa dám sáng tạo, né tránh việc mới, đùn đẩy việc khó, ngại NCKH. Nghị quyết 847 đã thẳng thắn chỉ ra biểu hiện “coi thường lý luận, xa rời thực tiễn, lười học tập, rèn luyện, thích tự do, vô kỷ luật”.

Nguyên nhân một phần là do chưa có môi trường thuận lợi để khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới; nhưng phần lớn vì tâm lý sợ sai sót, sợ mắc sai lầm, khuyết điểm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám đối diện với những khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn đặt ra. Mặt khác, cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ, kinh phí bảo đảm cho các tác giả nghiên cứu cũng chưa thật sự hấp dẫn để thu hút nhiều người tham gia, chưa tương xứng với công sức, trí tuệ. Có cán bộ, giảng viên phải bỏ tiền cá nhân để NCKH, nhất là trong các lĩnh vực nghiên cứu cần thực nghiệm, sáng chế. Vì vậy, nhiều cán bộ trẻ chưa thật say mê, tâm huyết với NCKH... Những rào cản đó nếu không kịp thời nhận diện, tháo gỡ thì sẽ tiếp tục là trở lực lớn trong việc đổi mới, sáng tạo NCKH ở các học viện, nhà trường quân đội.

PV: Như vậy, cần phải khắc phục những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, ngại đổi mới, sáng tạo trong hoạt động NCKH như thế nào, thưa đồng chí?

Trung tướng Dương Đức Thiện: Trước hết, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, học viên có nhận thức đúng, biết nhận diện và đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân; nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của học tập và NCKH.

Hoạt động quân sự mang tính đặc thù cao. Sáng kiến không phải tự nhiên có mà xuất phát từ thực tiễn, từ những trăn trở trong công tác, do vậy mỗi cán bộ, học viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu để trang bị kiến thức, có thế giới quan khoa học, linh hoạt nhạy bén, năng động, sáng tạo; phải đam mê, tâm huyết, chủ động đột phá nghiên cứu, chứ không phải thấy khó mà đùn đẩy, né tránh. Đội ngũ cán bộ, giảng viên cần nhận thức sâu sắc, đề cao vai trò, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, gắn với từng chức trách, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức, bám sát phương châm “thiết thực, khả thi, chất lượng, kịp thời, hiệu quả” trong mọi hoạt động khoa học. Cùng với đó, cần phát huy vai trò nêu gương sáng tạo, đổi mới trong học tập và NCKH của cán bộ, đảng viên mà trước hết là đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì. Họ không những là người “lĩnh ấn tiên phong”, mà còn truyền lửa nhiệt huyết, bồi đắp kinh nghiệm cho người khác.

Để các sáng kiến, nghiên cứu áp dụng được vào thực tiễn, tránh tình trạng sáng kiến thì nhiều nhưng “chỉ nằm trên giấy”, đòi hỏi mỗi cán bộ, học viên trước khi nghiên cứu cần đánh giá đúng mục đích, tác dụng của đề tài; các cơ quan phải xây dựng kế hoạch ứng dụng. Cùng với đó, cơ quan, đơn vị các cấp phải có cơ chế, chính sách, động viên khích lệ bảo vệ cán bộ, học viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá đổi mới, sáng tạo theo đúng Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

PHẠM KIÊN (thực hiện)