90 mùa xuân có Đảng: Từ một nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa trở thành một nước Việt Nam mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với chiến thắng vĩ đại của tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, dân chủ, tự do cho nhân dân; trở thành niềm cảm hứng lớn cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

90 mùa xuân có Đảng: Dân tộc Việt Nam đã kinh qua những cuộc chiến tranh tàn khốc, với sự hy sinh xương máu của nhiều thế hệ một lòng một dạ theo Đảng quang vinh đã đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ-1954, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội; trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam đánh đế quốc Mỹ; vượt qua chặng đường gian khổ, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước mà đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đất nước những tưởng được thái bình sau gần 1/3 thế kỷ nhịn đói, nhịn khát, hy sinh tính mạng, của cải để giải phóng dân tộc khỏi họa xâm lăng của ngoại bang lại tiếp tục đối chọi với sự xâm chiếm biên giới cả phía Bắc và phía Tây Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân hai miền Nam-Bắc lại kề vai sát cánh giữ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc; làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Không những tạo nên những kỳ tích trong giải phóng dân tộc, giữ vững độc lập, 90 mùa xuân có Đảng, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế đất nước đã từng bước phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Từ một nước thiếu đói triền miên, thậm chí đã có hàng triệu người dân chết vì đói, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế đất nước không những tăng trưởng mạnh mà Việt Nam còn là một trong những quốc gia hàng đầu về xuất khẩu gạo và nhiều loại nông sản khác. Kết nối kinh tế toàn cầu được mở rộng, Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

90 mùa xuân có Đảng: Dẫu là nước bước vào “sân chơi” quốc tế khá muộn, nhưng Việt Nam lại là một trong những quốc gia hoàn thành sớm Mục tiêu Thiên niên kỷ về xóa đói, giảm nghèo của Liên hợp quốc. Đến nay, Việt Nam không còn hộ đói; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm nhờ những chính sách hỗ trợ tích cực, hiệu quả của Đảng, Nhà nước. 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế và được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế tăng cao. Điện, đường, trường, trạm phát triển rộng khắp với tỷ lệ người dân được sử dụng điện lưới quốc gia gần như tuyệt đối.

90 mùa xuân có Đảng, vị thế đất nước ngày càng được khẳng định không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới. Những đóng góp của Việt Nam đối với khu vực và trên thế giới được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Việt Nam đã thể hiện rõ trách nhiệm của mình đối với nhiều vấn đề phức tạp trên thế giới, khu vực vì hòa bình, ổn định và sự phát triển thịnh vượng. Việt Nam đã trở thành thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm đối với cộng đồng khu vực và thế giới.

90 mùa xuân có Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam không những phát huy đầy đủ phẩm chất anh hùng, gan dạ, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, mà còn ngày càng được đầu tư, xây dựng chính quy, hiện đại. 90 mùa xuân qua, thế giới không chỉ biết đến Quân đội nhân dân Việt Nam dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, mà còn hội tụ đầy đủ những phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, những giá trị tinh hoa của truyền thống văn hóa dân tộc.

Suốt 90 năm qua, Đảng đã mang đến cho dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam bao hạnh phúc, tự hào. Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều chông gai, thử thách, nhưng với niềm tin sắt son vào Đảng, kiên định, vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ giành được những thắng lợi mới, thỏa ước nguyện của Bác Hồ kính yêu: Xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn! 

LÊ LONG KHÁNH