leftcenterrightdel

Một tiết mục văn nghệ chào mừng.

Tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những chiến công oanh liệt, chặng đường lịch sử vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và những thành tựu đạt được trong xây dựng nền quốc phòng toàn quân 30 năm qua.

Kế thừa và phát huy truyền thống các thế hệ đi trước, truyền thống Liên khu I anh hùng, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân quận Hoàn Kiếm đã đồng lòng, dốc sức vượt qua nhiều khó khăn thử thách, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế-xã hội; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; kinh tế luôn đạt mức tăng trưởng cao; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện; công tác chính sách xã hội được quan tâm thường xuyên. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được phát huy hiệu quả ở các ngành, các cấp, các đơn vị lực lượng vũ trang. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị từ phường tới quận đạt kết quả tốt góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền trên mọi lĩnh vực có chất lượng và hiệu quả.

leftcenterrightdel

Các đại đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, từ thực tiễn và những thành tích đạt được của quận, đồng chí Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang quận đoàn kết, chung sức, chung lòng, đồng tâm, hiệp lực, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXV đã đề ra, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: KHÁNH DŨNG