Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy trao tranh chân dung Bác Hồ tặng Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy trao tranh chân dung Bác Hồ tặng Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân

Giữ gìn, phát triển khúc hát dân ca ví, giặm trên quê Bác

Giữ gìn, phát triển khúc hát dân ca ví, giặm trên quê Bác

Lan tỏa tình cảm, trách nhiệm và quyết tâm noi theo gương Bác

Lan tỏa tình cảm, trách nhiệm và quyết tâm noi theo gương Bác

Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Họa sĩ trẻ vẽ Bác bằng cả tấm lòng kính yêu

Họa sĩ trẻ vẽ Bác bằng cả tấm lòng kính yêu

Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ

Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ