Triển lãm sách, tư liệu chủ đề “Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp”

Triển lãm sách, tư liệu chủ đề “Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp”

Trưng bày

Trưng bày "Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam"

Ra mắt sách “Kể tiếp chuyện Bác Hồ”

Ra mắt sách “Kể tiếp chuyện Bác Hồ”

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những việc làm thiết thực mừng sinh nhật Bác

Những việc làm thiết thực mừng sinh nhật Bác

Mãi là “địa chỉ đỏ” để noi gương Bác

Mãi là “địa chỉ đỏ” để noi gương Bác

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Dâng Người tiếng hát mùa Xuân”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Dâng Người tiếng hát mùa Xuân”

Nhiều hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm “Hồ Chí Minh-Những nét phác họa chân dung”

Triển lãm “Hồ Chí Minh-Những nét phác họa chân dung”

Báo Venezuela ca ngợi những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo Venezuela ca ngợi những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng ký phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng ký phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng Khánh thành Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng Khánh thành Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ”