Cụ thể, thời gian gần đây, trên một số phương tiện truyền thông phản ánh việc Công ty Cổ phần Điện tử Asanzo Việt Nam nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện rà soát, từ đó có những biện pháp cụ thể bảo đảm quyền và lợi ích của người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh... 

 

NAM TRỰC