“Để đạt mục tiêu này, tăng trưởng năng suất phải giữ vị trí then chốt trong mô hình phát triển kinh tế thập kỷ tới. Nói cách khác, Việt Nam cần có quyết sách để không chỉ phát triển nhanh hơn mà còn chất lượng hơn”, ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia của WB tại Việt Nam nêu rõ. Báo cáo cũng cho rằng, Việt Nam cần tập trung củng cố các tài sản sản xuất, trong đó ưu tiên 4 lĩnh vực gồm: Doanh nghiệp năng động; cơ sở hạ tầng hiệu quả; lao động có tay nghề cao và cơ hội cho tất cả mọi người; kinh tế xanh.

CHÂU ANH