Trên cơ sở bám sát chiến lược phát triển của ngành ngân hàng, chiến lược phát triển của VietinBank, kế hoạch kinh doanh trung hạn và phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt, toàn hệ thống VietinBank tiếp tục triển khai các công việc theo đúng định hướng, mục tiêu, nội dung và lộ trình đề ra. Năm 2019, kế hoạch tăng vốn tự có của VietinBank là nội dung rất cấp bách và việc này đang được trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp VietinBank chia toàn bộ cổ tức bằng cổ phiếu hoặc giữ lại toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ (theo quy định) năm 2017, 2018 để tăng vốn, đồng thời với thực hiện các biện pháp cải thiện tỷ lệ an toàn vốn khác, VietinBank đặt mục tiêu năm 2019 tổng tài sản tăng 2% - 5%; dư nợ tín dụng tăng 6% - 7%; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 10% - 12% so với số cuối năm 2018. Đồng thời VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất tương ứng đạt 7.600 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 9.000 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ điều hành Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Hội đồng Quản trị VietinBank đặt nhiệm vụ tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh mạnh mẽ, quản lý tốc độ tăng trưởng quy mô kinh doanh phù hợp với tình hình phát triển của thị trường và nguồn lực cải thiện của VietinBank; đổi mới mô hình kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường, tăng cường ứng dụng rộng rãi công nghệ hiện đại trong phát triển kinh doanh và quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro; tiếp tục nâng cao năng lực tài chính; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng tốt, cải thiện mạnh mẽ năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh; phát huy tốt vai trò chủ lực, trụ cột của VietinBank trong hệ thống ngân hàng Việt Nam; phát triển hợp tác quốc tế; đưa VietinBank nằm trong Top ngân hàng hàng đầu khu vực Châu Á. Trên cơ sở vốn tự có đáp ứng yêu cầu phát triển, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2019 - 2024: Tổng tài sản 10% - 12%/năm; tăng trưởng dư nợ tín dụng 14% - 16%/năm; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 14% - 16%/năm; ROE đạt 10% - 16%; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; tỷ lệ an toàn vốn tuân thủ quy định của NHNN. 

Đại hội đồng cổ đông VietinBank cũng đã bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019 - 2024. Ông Lê Đức Thọ tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank.

Tin, ảnh: DƯƠNG TỬ