Trong bối cảnh trên, Việt Nam vẫn là quốc gia có môi trường đầu tư an toàn, ổn định. Đây là vị thế thuận lợi cho những tiến triển tích cực ở thị trường mua bán, sáp nhập giai đoạn hậu Covid-19.

Ông Ong Tiong Hooi, Phó tổng giám đốc Dịch vụ tư vấn thương vụ-thẩm định giá giao dịch của PwC Việt Nam cho rằng, với triển vọng kinh tế Việt Nam có dấu hiệu hồi phục, cùng với Hiệp định EVFTA đi vào hiệu lực, giai đoạn từ 6 tới 12 tháng tiếp theo sẽ có nhiều chuyển biến đáng theo dõi khi các doanh nghiệp dần ổn định trong trạng thái bình thường mới.

NGỌC MINH