Mục tiêu chính của việc sửa đổi luật là làm cho môi trường kinh doanh ở Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và thu hút nguồn đầu tư mới vào lĩnh vực công nghệ cao. Bài viết nhấn mạnh, mặc dù phải đương đầu với những hậu quả tiêu cực của đại dịch Covid-19 nhưng Việt Nam vẫn không mất đi sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo bài viết, trong 7 tháng đầu năm 2020 đã có tổng cộng 18,8 tỷ USD đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

TTXVN