Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao quan hệ hợp tác và đóng góp của VBF đối với Việt Nam, đặc biệt là những khuyến nghị chính sách và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế quý báu cho lĩnh vực năng lượng nói riêng và phát triển kinh tế nói chung; bày tỏ sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp của VBF để nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng, hoạch định các đường lối, chính sách phát triển ngành năng lượng hay xây dựng Tổng sơ đồ điện 8 của Việt Nam trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Bình khẳng định chiến lược ưu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển năng lượng bền vững; hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn đa quốc gia cũng như khu vực doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước tham gia phát triển thị trường năng lượng sạch, bền vững tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Các kết quả thảo luận, khuyến nghị của nhóm công tác và VBF về năng lượng sẽ là cơ sở tham vấn quan trọng đối với lãnh đạo Đảng, Chính phủ khi xem xét, quyết định các chiến lược, chính sách phát triển năng lượng quốc gia.

Bà Virginia Foote thông báo cập nhật về tiến độ, kết quả xử lý các khuyến nghị của VBF từ sau hội nghị cuối năm 2018 đến nay, đồng thời báo cáo, trao đổi về các vấn đề, đề xuất và khuyến nghị mới của nhóm. Hai bên đã thảo luận, chia sẻ về kinh nghiệm mua năng lượng sạch ở các nước, mục tiêu về năng lượng sạch của các công ty nước ngoài cũng như kinh nghiệm mua và sản xuất năng lượng sạch ở Việt Nam. VBF đã đề xuất một số kiến nghị về chính sách, khuôn khổ pháp lý nhằm giải quyết các rào cản cũng như phát triển thị trường năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tại Việt Nam, bao gồm cả năng lượng gió, mặt trời, sinh khối; đồng thời đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng và tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam.

 

ĐỖ TRUNG