Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 10-2022 đạt 14.313 chiếc, tương ứng trị giá đạt 319 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 18.303 chiếc với trị giá đạt 367 triệu USD.

Trong tháng 10 năm 2022, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 4 thị trường chính là từ In-đô-nê-xi-a với 6.573 chiếc; từ Thái Lan với 5.481 chiếc; từ Trung Quốc với 1.226 chiếc; từ Hoa Kỳ với 483 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 4 thị trường này đạt 13.763 chiếc, chiếm tới 96% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

leftcenterrightdel

Việt Nam nhập khẩu 14.313 ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 10-2022. Ảnh minh họa/nguồn internet

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng 10 có 12.401 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 247 triệu USD, chiếm 86,6% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng giảm tới 20,5% (tương đương giảm 3.193 chiếc) so với tháng trước.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi trong tháng 10 có 53 chiếc, xuất xứ Trung Quốc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam. Số xe này được nhập khẩu qua hai cửa khẩu Thành phố Hải Phòng với 24 chiếc và Thành phố Hồ Chí Minh với 29 chiếc.

Tháng 10 lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta có 1.067 chiếc, với trị giá đạt 36,7 triệu USD; giảm mạnh 35,8% về lượng và giảm 24,5% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 573 xe có xuất xứ từ Thái Lan, giảm 18,7%; xuất xứ từ Trung Quốc là 374 chiếc, giảm 18,7%; xuất xứ từ In-đô-nê-xi-a là 102 chiếc, giảm tới 84,2%... so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng) trong tháng 10 được các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 792 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo là 35,2 triệu USD, giảm 24,4% về lượng và giảm 20,8% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 590 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 33,3% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 75% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Tính chung lũy kế 10 tháng của năm 2022, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 128.852 chiếc, giảm nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 105.119 chiếc, tăng 16,8%; ô tô vận tải là 14.911 chiếc, giảm mạnh tới 47,2%...

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 có 508 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, tăng nhẹ 0,6% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 129 triệu USD, từ Trung Quốc với 106 triệu USD, từ Thái Lan với 101 triệu USD, từ Nhật Bản với 75 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 4 nước xuất xứ này đạt 411 triệu USD, chiếm tỷ trọng 81% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

HOÀNG LAN