Lễ ký kết được tổ chức dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, bà Kim See Lim - Giám đốc IFC khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, ông Werner Gruber - Trưởng bộ phận hợp tác phát triển thuộc Cục Kinh tế liên bang Thụy Sĩ (SECO) trực thuộc Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sĩ (EAER).

Thỏa thuận hợp tác mới giữa UBCKNN với IFC sẽ góp phần vào nỗ lực của Chính phủ nhằm thúc đẩy thị trường vốn để đối phó với biến đổi khí hậu thông qua tài chính xanh và tài chính bền vững. Với sự hỗ trợ của IFC, UBCKNN sẽ thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), cũng như tăng cường giám sát việc thực thi các yêu cầu quốc gia về ESG của các thành viên thị trường. Điều này sẽ giúp củng cố khuôn khổ chính sách về tài chính bền vững, khuyến khích các sản phẩm tài chính sáng tạo như trái phiếu xanh, trái phiếu chuyển dịch và trái phiếu gắn với phát triển bền vững để thu hút các nhà đầu tư quốc tế mà đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các tài sản bền vững.

leftcenterrightdel

Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn và ông Thomas Jacobs – Giám đốc IFC phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: Tuệ Anh 

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhận định thị trường vốn đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch nền kinh tế Việt Nam theo hướng carbon thấp và nâng cao khả năng chống chọi với biến đổi khí hậu, thông qua nỗ lực huy động nguồn vốn xanh. Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cùng với UBCKNN chủ động xây dựng một kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cho ngành chứng khoán trong giai đoạn mới, tiến tới xây dựng một khuôn khổ định hướng về tài chính xanh và các sản phẩm tài chính xanh cho các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường chứng khoán.

Ông Phạm Hồng Sơn - Phó chủ tịch UBCKNN cho biết, thúc đẩy tài chính xanh và tài chính bền vững là ưu tiên dài hạn của UBCKNN. Việc IFC tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy áp dụng các chuẩn mực và thông lệ ESG của các thành viên thị trường sẽ giúp mở rộng quy mô huy động tài chính xanh, hướng tới một thị trường vốn phát triển bền vững tại Việt Nam.

Bà Kim See Lim - Giám đốc Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của IFC chia sẻ: “Xanh hóa thị trường vốn với trọng tâm là áp dụng các tiêu chuẩn ESG phải là một ưu tiên khi Việt Nam tập trung huy động đầu tư tư nhân để đạt được mục tiêu kép là trở thành một nền kinh tế có thu nhập cao và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. IFC vui mừng được tiếp tục đồng hành cùng UBCKNN và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ trong nỗ lực thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho đầu tư khí hậu từ khu vực tư nhân, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và chống chọi với biến đổi khí hậu của Việt Nam”.

Với việc ký kết thỏa thuận hợp tác này, UBCKNN sẽ xây dựng được một khung chính sách quản lý hiệu quả, nâng cao hơn nữa nhận thức của doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư về vai trò của tài chính xanh trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, nâng cao hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm của công chúng đầu tư, cán bộ cơ quan quản lý, thành viên thị trường, doanh nghiệp niêm yết đối với các cam kết nhằm giảm thiểu khí phát thải, cùng đồng hành với Chính phủ hiện thực hóa các cam kết nhằm chống biến đổi khí hậu, vì một thế giới phát triển hòa bình ổn định.

NGÂN ANH